ScanpixNTB video

NTB og Scanpix samarbeider om å tilby nyhets- og underholdningsvideo til norske medier. Tilbudet omfatter såvel egne produksjoner som redigerte internasjonale byråvideoer med norsk kommentar. Produksjonen er jevnt fordelt på nyheter og underholdning.

Vi tilbyr også abonnement på uredigerte videoer fra internasjonale byråer.

En oversikt over dagens produksjon finner du her.

Sist endret:  03.06.2010 10:11:20