Ferdig økonomioversikt i din avis

I samarbeid med Oslo Børs tilbyr NTB egne økonomisider med daglig oppdaterte nøkkeltall fra børsen, samt valuta- og renteutvikling. I tillegg leverer NTB priser på blant annet naturgass og aluminium fra Reuters, strømpriser fra Nordpool, rangering av fond fra Morningstar Rating og laksepriser fra Fish Pool. Sidene leveres i ulike formater ferdig til trykk.


Børs- og økonomisider*Skreddersydde løsninger:
Fullformat -Bunn - storDobbelspalte (1)
Fullformat -Bunn - mediumDobbelspalte (2)
Fullformat -Bunn - litenFrise - liggende
Fullformat - 4-spalterFrise - stående (1)
Fullformat - friseFrise - stående (2)
Fullformat - fond - litenLoft - stor (1)
Loft - stor (2)
Tabloid - helsideLoft - liten (3)
Tabloid - helside m/fond - TAB2Spalte (1)
Tabloid - fondSpalte (2)

Morningstar fondssider:
Fullformat - Bunn
Tabloid

*Eksemplene under ”Skreddersydde løsninger” er kun ment som illustrasjon på hvordan kunden kan utvikle en løsning som passer avisens egne behov.


For informasjon om priser og betingelser,
kontakt markedsavdelingen:
marked@ntb.no
telefon: 22 03 44 00

Sist endret:  16.09.2009 13:09:55