Skriveverktøyet Skrible

Skrible

Et digitalt skriveverktøy

NTB Arkitekst utvikler i samarbeid med KF det digitale skriveverktøyet Skrible. Verktøyet bidrar til god, tilpasset og effektiv skriveopplæring.

Skrible er et pedagogisk skriveverktøy som kombinerer språkteknologi, pedagogikk og klarspråk. Skrible er tverrfaglig og blir utviklet for elever og lærere fra 5. trinn og oppover, inkludert voksenopplæring.

Anja Persvold Teigen
Språkkonsulent
Anja Persvold Teigen

Tilpasset skriveopplæring for eleven

Verktøyet fremmer tilpasset opplæring og veileder eleven underveis i skriveprosessen.

Når eleven skriver, gir Skrible veiledning og tips til hvordan eleven selv kan forbedre teksten sin, uten at verktøyet automatisk retter teksten. Læreren kan på forhånd definere hva verktøyet skal vurdere i de enkelte elevtekstene, og kan på den måten tilpasse opplæringen og vurderingen til elevens nivå og behov.


Effektiv og god vurderingsstøtte for læreren

For læreren fungerer Skrible som en språkfaglig støtte, og ikke minst som et effektivt verktøy i vurderingen av en stor mengde tekster. Når læreren får teksten, har Skrible allerede gjort mye av vurderingsjobben. Dermed kan læreren prioritere å gi den enkelte eleven konstruktive og individuelle tilbakemeldinger som bidrar til både god læring og økte skriveferdigheter.

Har dere lyst til å teste skriveverktøyet?

Kontakt oss hvis dere ønsker å teste Skrible.

Vil du vite mer om Skrible?