Oslo-piloten
Gorm Kallestad / NTB

Oslo-piloten

En informasjonskanal mellom politiet og pressen

Varslingstjenesten Oslo-piloten skaper en bedre kommunikasjonsflyt mellom journalistene og politiet. Etter en periode med vellykket testing i Oslo-området skal løsningen snart brukes som en nasjonal informasjonskanal under navnet Politiloggen. Her får pressen mer utfyllende informasjon enn hva politiet kan kommunisere til offentligheten via Twitter og politiet.no.

Prosjektet er et samarbeid mellom Politidirektoratet og en arbeidsgruppe fra presseorganisasjonene, Budstikka og NTB.

Tor Kristian Flage
Teknisk prosjektleder
Tor Kristian Flage
+47 91 64 33 45

Hva er Oslo-piloten?

Gjennom kanalen kan politiet gi tilleggsopplysninger om hendelser til pressen som de ellers ikke vil eller kan dele åpent på Twitter eller politiet.no. Dermed slipper operasjonssentralen en stor andel like telefonhenvendelser fra redaksjonene.

Løsningen gir oss god mulighet til å gi mer detaljert informasjon til all presse samtidig. Jeg snakker mindre med pressen, men gir dem likevel mer informasjon. Ved å kunne melde til pressen i eget felt gir vi spisset info som redaksjonene må vurdere om de vil formidle. Vi tar ikke på oss redaktørrollen, men overlater det til pressen.

Det sier Tore Solberg, avsnittsleder og operasjonsleder i Oslo politidistrikt.

I hektiske perioder kan pressen bli en medspiller for operasjonssentralen i stedet for en ressurskrevende motspiller, og politiet slipper å ta på seg redaktørrollen.

Hva slags tilleggsinformasjon kan politiet gi via kanalen?

  • alvorlighetsgrad og skadeomfang
  • mer presise stedsangivelser
  • informasjon om psykiatri og selvdrap
  • informasjon om øvelser
På sitt beste gir Oslo-piloten oss verdifull ekstrainformasjon vi før kunne høre over sambandet, og det sparer både oss og politiet for mye tid. Hvis dette rulles ut i flere politidistrikt og brukes aktivt av politiet, kan det bli sjekketelefonens død.

Det sier Jostein Ihlebæk, redaksjonssjef i Aftenposten.

Oslo-piloten sparer oss og politiet for den første telefonsamtalen for å få adressen vi skal rykke til. Små aviser havner ofte bakerst i telefonkøen, men med det gule pressefeltet får alle samme informasjon samtidig. Det er også nyttig ved hendelser som ikke nødvendigvis omtales, som selvmord og psykiatri. Da vet vi hvorfor nødetatene rykker ut, hvis vi får tips fra lesere som lurer på hva som skjer.

Det sier Nina Schyberg Olsen, tidligere konstituert redaktør og nå nyhetsleder i Nordstrands Blad.

Bakgrunn for prosjektet

I 2010 stengte nødnettet ned, og nødetatene gikk over til Twitter for å rapportere om hendelser over hele landet.

Da fikk alle, både pressen og offentligheten, tilgang på meldingene fra nødetatene samtidig – noe som begrenset hvilken informasjon politiet kunne gå ut med. I tillegg førte det til ekstraarbeid i kommunikasjonen mellom politiet og mediene, og forsinkelse i nyhetsformidlingen.

Med verktøyet Oslo-piloten kan politiet nå sende meldinger til offentligheten via Twitter, og samtidig fylle ut et felt med tilleggsinformasjon som kun går til pressen.

Et samarbeid mellom mange aktører

Det er Budstikka i samarbeid med NTB, Medietilsynet, Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Mediebedriftene som står bak utviklingen og gjennomføringen av Oslo-piloten.

Oslo-piloten har blitt testet av Oslo-politiet og pressen. Totalt har 21 redaksjoner, 370 journalister og 6 frilansfotografer hatt tilgang til varslingstjenesten i nærmere halvannet år.

Prosjektleder for Oslo-piloten er Jørgen Dahl Kristensen i Budstikka. Fra NTB er Tor Kristian Flage teknisk prosjektleder.

NTBs rolle har vært å utvikle første versjon av publiseringsløsningen. NTB har det videre ansvaret for Politiloggens vindu ut mot mediene. Alle journalistene som skal ha tilgang, må jobbe for redaktørstyrte medier som er underlagt Vær varsom-plakaten. En trenger ikke være kunde av NTB for å få tilgang.

NTB har også ansvaret for den tekniske driften og videreutviklingen av presseklienten som knyttes mot Politiloggen, IT-kundeservice og administrasjonen rundt påkobling mot pressen. For dette skal det årlig betales et administrasjonsgebyr per enkeltbruker eller per medium (etter størrelse i antall brukere). Pressens politilogg er ikke en tjeneste som NTB skal tjene penger på, men som vi administrerer og utvikler på vegne av mediene.

Politidirektoratet har før den nasjonale utrullingen utviklet en ny teknisk løsning som sikrer en bedre kobling med politiet.no.

Et prisvinnende prosjekt

Tilbakemeldingene fra både politiet og pressen har vært gode. I tillegg har prosjektet høstet flere priser.

INMA – Hederlig omtale i kategorien “Best Public Relation or Community Service Campaign”

Prisen ble delt ut i mai 2023.

I kategorien “Best Public Relation or Community Service Campaign” mottok Oslo-piloten hederlig omtale.

Medieprisene under Nordiske mediedager – Excellence i kategorien Årets nyskapning

Prisen ble delt ut i mai 2023.

Foto: Caroline RukaSnus-konferansen i regi av Akershus Journalistlag 2023 – åpen klasse

Prisen ble delt ut i april 2023.

– Fremfor å akseptere dårligere arbeidsvilkår har Budstikka og NTB jobbet tett med både Oslo politidistrikt og Politidirektoratet for å få rutiner for varsling av pressen til å fungere best mulig for begge parter, står det i juryens begrunnelse.

Norwegian Online News Association (NONA) – årets innovasjon

Prisen ble delt ut i desember 2022.

I juryens begrunnelse for prisen står det:

«Årets innovasjon er resultat av samarbeid både mellom bransjen og politiet. Sammen har man skapt et arbeidsverktøy som gir politiet mulighet til å dele sensitive opplysninger direkte med pressen i forbindelse med operative hendelser. Målet er å forbedre kommunikasjonen mellom Oslo politidistrikts operasjonssentral og pressen ved fortløpende varslinger av hendelser – og det virker!

Oslo-piloten erstatter ikke politiradioen eller enkeltkilder i politiet, og systemet er fortsatt basert på at politiet husker, ønsker og vil legge ut informasjon der. Men det er grunnsteinen for et system som over tid legger til rette for at redaktørstyrte medier kan drive en rask og tilstedeværende rapportering til offentligheten.

Teknologien gjør hverdagen enklere både for journalistene og politiet. Årets innovasjon vil snart komme hele landet til gode.»

Norsk Presseforbunds åpenhetspris – Flaviusprisen

Prisen ble delt ut i september 2022.

Polititoppene bak Oslo-piloten, seksjonsleder Runar Skarnes og operasjonsleder Tore Solberg ved Oslo politidistrikt, tildeles Flaviusprisen.

«De har vist et sterkt personlig engasjement for å bedre informasjonsflyten ut til mediene. Det har de gjort ved å åpne opp operasjonssentralen for medier, og ved å ta initiativ til jevnlige møter mellom lokale medier og politiet. Ved å være åpne om problemer og usikkerheter har de lagt forholdene godt til rette for den gjensidige tilliten som trengs for at politiet og medier kan samarbeide på en måte som kommer folket til gode», heter det i juryens begrunnelse.

Les hele begrunnelsen her.

Nominert til INMA Global Media Awards

Oslo-piloten er nominert til INMA Global Media Awards i kategorien Best New Digital Product og til Årets mediepriser i kategorien Årets nyskapning.

Spørsmål om Oslo-piloten?

Les også
Nyhetstjenesten
Thomas Brun / NTB Kommunikasjon

Nyhetstjenesten

Vi overvåker, sorterer og dekker nasjonale og internasjonale hendelser døgnet rundt.

Automatisert journalistikk
Shutterstock / NTB

Automatisert journalistikk

Automatiserte artikler er godt egnet for å lage hyperlokale vinklinger om det som skjer i distriktet deres. Frigjør tid for journalistene ved å la NTBs algoritmer skrive rutinesakene for dere.

Nyhetsstudio
Gorm Kallestad / NTB

Nyhetsstudio

Et nyhetsstudio er en feed som oppdateres fortløpende med hastemeldinger og korte nyhetsmeldinger. Innholdet kan spesialtilpasses med det dere ønsker.