Presseklienten
Gorm Kallestad / NTB

Presseklienten

En informasjonskanal mellom politiet og pressen

Presseklienten er en varslingstjeneste som skaper en bedre kommunikasjonsflyt mellom journalister og politiet. Etter en periode med vellykket testing i Oslo-området (Oslo-piloten), skal løsningen nå bli en nasjonal informasjonskanal. Her får pressen mer utfyllende informasjon enn den politiet kan kommunisere til offentligheten.

Kåre Henriksen
Utviklingsredaktør
Kåre Henriksen
22 00 32 00

Hva er Politiloggen og NTBs presseklient?

Politiloggen er navnet på informasjonskanalen der politiet kan publisere overordnet informasjon til allmennheten på politiet.no, og samtidig sende mer detaljert informasjon til mediene som jobber med dekningen av saken.

Via NTBs presseklient kan politiet gi tilleggsopplysninger om hendelser til pressen som de ellers ikke vil eller kan dele åpent. Slik informasjon ble tidligere gitt reaktivt til journalister på telefonen. Dermed vil operasjonssentralen slippe en stor andel like telefonhenvendelser fra redaksjonene.

Løsningen gir oss god mulighet til å gi mer detaljert informasjon til all presse samtidig. Jeg snakker mindre med pressen, men gir dem likevel mer informasjon. Ved å kunne melde til pressen i eget felt gir vi spisset info som redaksjonene må vurdere om de vil formidle. Vi tar ikke på oss redaktørrollen, men overlater det til pressen.

Det sier Tore Solberg, avsnittsleder og operasjonsleder i Oslo politidistrikt.

Hva slags tilleggsinformasjon kan politiet gi til pressen?

  • alvorlighetsgrad og skadeomfang
  • mer presise stedsangivelser
  • informasjon om psykiatri og selvdrap
  • informasjon om øvelser

Rulles ut til resten av landet

Nå begynner vi gradvis å rulle ut bruken av pressefeltet i Politiloggen i samtlige distrikt. Det innebærer både et opplæringsløp for medarbeidere ved operasjonssentralene i regi av politiet, og et opplæringsløp for lokale redaksjoner i regi av NTB.

NTB har det videre ansvaret for presseklienten. Alle journalistene som skal ha tilgang, må jobbe for redaktørstyrte medier som er underlagt Vær varsom-plakaten. En trenger ikke være kunde av NTB for å få tilgang.

NTB har også ansvaret for den tekniske driften og videreutviklingen av presseklienten, IT-kundeservice og administrasjonen rundt påkobling mot pressen. For dette skal det årlig betales et administrasjonsgebyr per enkeltbruker eller per medium (etter størrelse i antall brukere). Presseklienten er ikke en tjeneste som NTB skal tjene penger på, men som vi administrerer og utvikler på vegne av mediene.

Ønsker deres medie eller redaksjon tilgang til presseklienten (Politiloggens pressefelt)?

Be om tilgang til presseklienten
Historisk avtale
Stian Lysberg Solum / NTB
Historisk avtale

Politidirektoratet og NTB har inngått en historisk avtale, som vil forbedre kommunikasjonsflyten mellom politiet og pressen. Avtalen om Politiloggen ble inngått i november 2023.

Les pressemeldingen

Bygger på det prisvinnende prosjektet Oslo-piloten

Politiloggen bygger på de gode erfaringene fra prosjektet Oslo-piloten. Tilbakemeldingene fra både politiet og pressen har vært gode, og prosjektet har høstet flere priser. Prosjektet var et samarbeid mellom Politidirektoratet og en arbeidsgruppe fra presseorganisasjonene, Budstikka og NTB.

Oslo-piloten har blitt testet av Oslo-politiet og pressen. Totalt har 21 redaksjoner, 370 journalister og 6 frilansfotografer hatt tilgang til varslingstjenesten i nærmere halvannet år.

På sitt beste gir Oslo-piloten oss verdifull ekstrainformasjon vi før kunne høre over sambandet, og det sparer både oss og politiet for mye tid. Hvis dette rulles ut i flere politidistrikt og brukes aktivt av politiet, kan det bli sjekketelefonens død.

Det sier Jostein Ihlebæk, redaksjonssjef i Aftenposten.

Oslo-piloten sparer oss og politiet for den første telefonsamtalen for å få adressen vi skal rykke til. Små aviser havner ofte bakerst i telefonkøen, men med det gule pressefeltet får alle samme informasjon samtidig. Det er også nyttig ved hendelser som ikke nødvendigvis omtales, som selvmord og psykiatri. Da vet vi hvorfor nødetatene rykker ut, hvis vi får tips fra lesere som lurer på hva som skjer.

Det sier Nina Schyberg Olsen, tidligere konstituert redaktør og nå nyhetsleder i Nordstrands Blad.

Bakgrunn for prosjektet

I 2010 stengte nødnettet ned, og nødetatene gikk over til Twitter for å rapportere om hendelser over hele landet.

Da fikk alle, både pressen og offentligheten, tilgang på meldingene fra nødetatene samtidig – noe som begrenset hvilken informasjon politiet kunne gå ut med. I tillegg førte det til ekstraarbeid i kommunikasjonen mellom politiet og mediene, og forsinkelse i nyhetsformidlingen.

Med verktøyet Oslo-piloten kunne politiet sende meldinger til offentligheten via Twitter, og samtidig fylle ut et felt med tilleggsinformasjon som kun gikk til pressen. NTBs rolle har vært å utvikle første versjon av publiseringsløsningen.

Priser

Prosjektet har høstet flere priser.

INMA – Hederlig omtale i kategorien “Best Public Relation or Community Service Campaign”

Prisen ble delt ut i mai 2023.

Medieprisene under Nordiske mediedager – Excellence i kategorien Årets nyskapning

Prisen ble delt ut i mai 2023.

Foto: Caroline RukaSnus-konferansen i regi av Akershus Journalistlag 2023 – åpen klasse

Prisen ble delt ut i april 2023.

Norwegian Online News Association (NONA) – årets innovasjon

Prisen ble delt ut i desember 2022.

Norsk Presseforbunds åpenhetspris – Flaviusprisen

Prisen ble delt ut i september 2022.

Polititoppene bak Oslo-piloten, seksjonsleder Runar Skarnes og operasjonsleder Tore Solberg ved Oslo politidistrikt, tildeles Flaviusprisen.

«De har vist et sterkt personlig engasjement for å bedre informasjonsflyten ut til mediene. Det har de gjort ved å åpne opp operasjonssentralen for medier, og ved å ta initiativ til jevnlige møter mellom lokale medier og politiet. Ved å være åpne om problemer og usikkerheter har de lagt forholdene godt til rette for den gjensidige tilliten som trengs for at politiet og medier kan samarbeide på en måte som kommer folket til gode», heter det i juryens begrunnelse.

Spørsmål om presseklienten?

Les også
Nyhetstjenesten
Thomas Brun / NTB Kommunikasjon

Nyhetstjenesten

Vi overvåker, sorterer og dekker nasjonale og internasjonale hendelser døgnet rundt.

Automatisert journalistikk
Shutterstock / NTB

Automatisert journalistikk

Automatiserte artikler er godt egnet for å lage hyperlokale vinklinger om det som skjer i distriktet deres. Frigjør tid for journalistene ved å la NTBs algoritmer skrive rutinesakene for dere.

Nyhetsstudio
Gorm Kallestad / NTB

Nyhetsstudio

Et nyhetsstudio er en feed som oppdateres fortløpende med hastemeldinger og korte nyhetsmeldinger. Innholdet kan spesialtilpasses med det dere ønsker.