PERSONVERNERKLÆRING


Behandling av personopplysninger i Norsk Telegrambyrå AS og datterselskapet NTB Arkitekst AS

 

Hvis du bruker nettsidene våre, eller på andre måter er i kontakt med oss, for eksempel ved å motta vårt nyhetsbrev eller bilde-/tjenestebestilling, vil vi, Norsk Telegrambyrå AS og NTB Arkitekst AS, (heretter kalt NTB-selskapene), behandle personopplysninger om deg. NTB-selskapene har som mål å behandle personopplysninger med respekt og forsiktighet. All informasjon som blir lagret hos oss elektronisk skal ikke utleveres til andre parter. Enhver kan kontakte NTB-selskapene for innsyn i hvilken informasjon som er lagret i henhold til rettigheter etter personopplysningsloven. Nedenfor finner du derfor mer informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

 

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er:

 

Norsk Telegrambyrå AS (org.nr. 914797497): Adm. dir. / sjefredaktør Mads Yngve Storvik
NTB Arkitekst AS (org.nr. 990693390): Daglig leder Karolina Netland

 

Hvis du har spørsmål om NTB-selskapenes behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på:

 

Forretningsadresse:

Langkaia 1, 0150 Oslo

Postadresse:

Postboks 6817 St Olavs plass, 0130 Oslo

Epost:

kundesenter@ntb.no

Telefon:

22 00 32 00

 

1.              Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Ved bruk av våre nettsider, samt ved å kjøpe bilder eller tjenester fra oss, behandler vi opplysninger som du gir oss.

Som Kunde

Hvis du er kunde av oss, kan vår behandling av dine personopplysninger oppsummeres slik, avhengig av hva slags kundeforhold vi har med deg:

For å oppfylle avtaleforhold, inkl. administrasjon:
I den forbindelse lagrer vi Personalia og følgende kontaktinformasjon; navn, adresse, stilling, arbeidsstilling iht. personvernforordningen artikkel 6, nr. 1, bokstav b.

For å levere jubilantomtaler og -lister iht. avtale med aviser og jubilanten:
I den forbindelse lagrer vi informasjon om jubilanter; navn, stilling, fødselsdato, inntekt/formue/skatt, bilde iht. Personvernforordningen artikkel 6, nr. 1, bokstav a og b.

Besvare henvendelser som kommer inn til oss:
I den forbindelse lagrer vi navn, telefonnummer, epostadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen, iht. Personvernforordningen artikkel 6, nr. 1, bokstav a og f.

Markedsføring via Nyhetsbrev:

I den forbindelse lagrer vi navn, epostadresse og eventuelle produkter du ønsker informasjon om. For eksisterende kunder skjer behandlingen iht. Personvernforordningen artikkel 6, nr. 1, bokstav f. Utenfor  eksisterende kundeforhold iht. Markedsføringsloven § 15/ Personvernforordningen artikkel 6, nr. 1, bokstav a.

 

Drift av tjenester for sportsresultater:
I den forbindelse lagrer vi typisk opplysninger som informasjon om spillere, prestasjoner, nasjonalitet, fødselsdato, klubbtilhørighet, bilde, vitale mål, iht. Personopplysningsloven § 3

 

2.              Informasjonskapsler (Cookies) og bruk av Google Analytics

For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies).

Informasjonskapsler kan være nyttig både for eieren og brukeren av en nettside. Eieren av nettsiden kan tilpasse tjenesten ut fra informasjonen som lagres. For brukeren vil besøk på nettsiden oppleves mer brukervennlig og tilpasset. Vi ivaretar personvernet ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk, hvor det ikke er mulig å identifisere deg som enkeltperson.

 

NTB bruker Google Analytics til å analysere bruken av nettstedet. Google Analytics blir levert av Google Inc. og gir oss rapporter over statistikk som vi bruker til å analysere og forbedre vårt nettsted gjennom slike cookies. Cookiene til Google Analytics gir oss informasjon om blant annet hvilken type nettleser du bruker, hvordan du kom til våre nettsider og hvordan du brukte nettstedet (hvilke sider du besøkte, hvor lenge du besøkte nettstedet etc.).

 

De fleste nettlesere, som Opera, Internet Explorer, Firefox, Safari osv. aksepterer cookies automatisk. Om du ikke ønsker å akseptere cookies, må du derfor selv velge å endre innstillingene i din nettleser slik at cookies ikke blir akseptert.

 

I tillegg anbefaler vi at du ser på Google Analytics' egne bortvalgsalternativer

 

Hva er cookies?
En informasjonskapsel, ofte kalt cookie, er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på brukers datamaskin når brukeren åpner en nettside. Informasjonskapselen brukes for eksempel til å lagre innloggingsdetaljer, huske handlekurv i nettbutikken eller registrere hvor brukeren beveger seg rundt på nettstedet.

Informasjonskapsler kan være nyttig både for eieren og brukeren av en nettside. Eieren av nettsiden kan tilpasse tjenesten ut fra informasjonen som lagres. For brukeren kan besøk på nettsiden oppleves mer brukervennlig og tilpasset.

Lovregulering – ekomloven 

§ 2-7b Bruk av informasjonskapsler/cookies

Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punkt er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:

•           utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett

•           som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel

Oversikt over cookies:
Dette er en oversikt over informasjonskapsler som brukes på www.ntb.no, samt tredjepartløsninger som er koblet opp mot vår hjemmeside.

Informasjonskapsler - en midlertidig informasjonskapsel. Informasjonskapselen brukes til å gjenkjenne en besøkende på nettsiden.

Navn: ASP.NET_SessionID
Lagring av data: Informasjonskapslene er bare aktive for den gjeldende økten, og slettes når nettleseren lukkes.

Google Analytics

Navn: __utmv
Lagring av data: Slettes automatisk etter 2 år
Sporer hvilke besøkskategorier en besøker tilhører og måler trafikk på www.ntb.no gjennom Google Analytics.

Navn: __utma
Lagring av data: Slettes automatisk etter 2 år

Denne informasjonskapselen fra Google brukes til trafikkmåling på www.ntb.no. Denne cookie sporer antall besøk, tidspunkt for første besøket, tidligere besøk og det aktuelle besøket.

Navn: __utmb
Levetid: Slettes automatisk når nettleseren lukkes

Denne informasjonskapselen brukes til å spore hvor lang tid den besøkende oppholder seg på www.ntb.no.

Navn: __utmz
Lagring av data: Slettes automatisk etter 6 måneder

Cookies måler trafikk på www.ntb.no og sporer hvor den besøkende kommer fra ut fra hvilken søkemotor man bruker, navn på søkerord, hvilke koblinger man klikker på)

Navn: __utmt
Lagring av data: Slettes etter 10 minutter
Brukes til å redusere forespørselsfrekvensen.

Navn: __utmc
Levetid: Slettes automatisk når nettleseren lukkes

Brukes ikke i (JavaScript Tracking Code)ga.js. Opprettes for interoperabilitet med urchin.js tracking code. Interoperabilitet betyr to eller flere systemers evne til å utveksle informasjon og å nyttiggjøre seg av informasjonen som er utvekslet

eMarketeer

1. Webmonitor: Oppretter cookies når man klikker på en lenke via eMarketeers epost til en nettside. Dette gjøres for å spore trafikk til nettsiden.

2. Skjemaer: Cookie forhindrer at et anonymt skjema blir besvart flere ganger.

Episerver – publiseringsverktøy:

Navn: __epiXSRF
Denne type cookies brukes kun ved innlogging på www.ntb.no.

Navn: EPiServerLogin
Denne type cookies brukes kun ved innlogging på www.ntb.no.

 

Navn: ASPXROLES
Denne type cookies brukes kun ved innlogging på www.ntb.no.

 

3.              Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss i gi ut informasjonen.

NTB bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

Nyhetsbrev: Emarketeer, Kista Science Tower, 164 51 Kista, Sverige

Nettsider: Episerver Norway, Karenslyst allé 2, 0278 Oslo, Norge

Brukerdatabase: Evry ASA, Snarøyveien 30A, 1360 Fornebu, Norge

Kunderegister og oppfølging: Microsoft Norge AS, Lysaker Torg 45, 1366 Lysaker, Norge

Kundesenter chat: Zendesk, 1019 Market St, San Francisco, CA 94103 (data lagres i EU)

 

Fakturautsendelse: Visma Software AS, Karenslyst allé 56, 0277 Oslo, Norge

 

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

 

4.              Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes inntil 3 år etter at avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

5.              Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.  

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte vårt kundesenter. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg, og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte vårt kundesenter.

6.              Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, håper vi du tar kontakt med oss. Du har imidlertid også rett til å klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

7.              Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.