Hva må du tenke på når det er personer på bildet?

Bruk av bilder og bilderettigheter kan være et vanskelig område. Det er ikke alltid lett å vite om du kan bruke et fint bilde du har funnet på den måten du ønsker å bruke det. Vi hjelper deg med noen gode råd og tips på veien.

Først ut er personvernet – hva må du tenke på når det er personer på bildet?

1. Alle har retten til eget bilde 

Dette gjelder uvhengig av om bruken er redaksjonell eller kommersiell. Når vi snakker om retten til eget bilde, så er det først og fremst åndsverkloven §104 det gjelder. Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når:

  • avbildningen er aktuell og har allmenn interesse
  • avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet
  • bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse
  • eksemplar av avbildningen på vanlig måte vises som reklame for fotografens virksomhet og den avbildede ikke nedlegger forbud, eller
  • bildet brukes som omhandlet i § 33 andre ledd eller § 37 tredje ledd.
2. Personvernet varer ikke evig

Når opphører personvernet? Vernet gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av personens dødsår.

3. Det er forskjell på å bruke bildet redaksjonelt og kommersielt

Hvordan skal du bruke bildet? Skal bildet illustrere en nyhetssak, eller skal du bruke det for å markedsføre et produkt eller en tjeneste? Vi skiller mellom redaksjonell og kommersiell bruk av bilder.

Redaksjonell bruk

Denne bruken av bilder vil si at bildene knyttes til en redaksjonell sak, slik som bøker, artikler i aviser, magasiner og på nettsteder o.l. Bruken av et bilde skal knyttes mot en direkte relevant tekst som er av en viss offentlig interesse. Dette betyr at man bruker bildet for å dokumentere/beskrive/formidle en situasjon. I nyhetssammenheng dreier det seg om å formidle noe som er av allmenn interesse.

Kommersiell bruk

Bruk av bilder i kommersielle sammenhenger kan være alt fra annonser, reklamebrosjyrer, illustrasjoner, skilting, profilering, produktpromotering, eller andre bruksområder der bildet er knyttet til tekst som har et promoterings- eller salgsformål.

Bildebyrået NTB scanpix har flere millioner modellklarerte bilder

Det vil si at den avbildede har gitt sitt samtykke.

Du finner dem i alle de tre bildebasevalgene:

  • Redaksjonelle
  • Nordisk Premium
  • Stockbilder

I Redaksjonell base finner du illustrasjonsbilder tatt av både norske og utenlandske fotografer. Her må du huke av for "Modellklarert".

I basene Nordisk Premium og Stockbilder er alle bilder av personer modellklarert.

I Nordisk Premium finner du høykvalitets illustrasjonsbilder med nordisk preg. Bildene er samlet i en egen nordisk base, slik at det skal være lett å finne gode illustrasjonsbilder som passer til nordiske forhold.

I Stockbilder finner du flere millioner fotografier, illustrasjoner og designfiler. Innholdet har et internasjonalt preg og er vårt lavpristilbud. 


Er du i tvil eller har spørsmål knyttet til bruk av bilder, ta kontakt med oss på kundesenter@ntb.no, tlf. 22 00 32 00  eller chat med oss på www.scanpix.no. Vi hjelper deg gjerne.

Tips om bildebruk:
Hva med opphavsretten?

Hvem har opphavsretten til bilder?

Her er tipsene

Trenger du hjelp?

22 00 32 00

kundesenter@ntb.no

Meld deg på nyhetsbrev!

 

Få informasjon om nye produkter, matnyttige tips og invitasjon til arrangementer.