Personvernerklæring

Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger i Norsk Telegrambyrå AS

Hvis du bruker nettsidene våre eller på andre måter er i kontakt med oss, for eksempel ved å motta nyhetsbrevet vårt eller bestille bilder/tjenester, vil vi, Norsk Telegrambyrå AS (heretter kalt NTB), behandle personopplysninger om deg. NTB har som mål å behandle personopplysninger med respekt og forsiktighet. All informasjon som blir lagret elektronisk hos oss, skal ikke utleveres til andre parter. Enhver kan kontakte NTB for innsyn i hvilken informasjon som er lagret i henhold til rettigheter etter personopplysningsloven. Nedenfor finner du derfor mer informasjon om personopplysningene vi samler inn, hvorfor vi gjør det, og hvilke rettigheter du har knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler, er:

Norsk Telegrambyrå AS (org.nr. 914797497): Tina Mari Flem, administrerende direktør / sjefredaktør

Hvis du har spørsmål om NTB sin behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss på

  • forretningsadresse: Skippergata 24, 0154 Oslo
  • postadresse: Postboks 6817 St. Olavs plass, 0130 Oslo
  • epost: kundesenter@ntb.no
  • telefon: 22 00 32 00

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger, og hva slags informasjon samler vi inn?

Vi samler inn og bruker personopplysningene dine til ulike formål avhengig av hvem du er, og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Hvis du bruker nettsidene våre og/eller kjøper bilder eller tjenester fra oss, behandler vi opplysningene som du gir oss.

Som Kunde
Hvis du er kunde av oss, kan behandlingen vår av dine personopplysninger oppsummeres slik vi gjør nedenfor, avhengig av hva slags kundeforhold vi har til deg.

For å oppfylle avtaleforhold, inkl. administrasjon
I den forbindelse lagrer vi personalia og følgende kontaktinformasjon: navn, adresse, stilling og arbeidsstilling etter personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b.

For å levere jubilantomtaler og -lister iht. avtale med aviser og jubilant
I den forbindelse lagrer vi informasjon om jubilanter: navn, stilling, fødselsdato, inntekt/formue/skatt og bilde etter personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a og b.

Besvare henvendelser som kommer inn til oss
I den forbindelse lagrer vi navn, telefonnummer, epostadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen, etter personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a og f.

Markedsføring via nyhetsbrev
I den forbindelse lagrer vi navn, epostadresse, stillingstittel, arbeidssted og eventuelle produkter du ønsker informasjon om. For eksisterende kunder skjer behandlingen etter personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Utenfor eksisterende kundeforhold skjer det etter markedsføringsloven § 15 og personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a.

Annonsestyring gjennom cookies
Vi bruker cookies fra tredjeparter for å gi deg mer relevante annonser i tredjepartskanaler. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr.1 f); vår berettigede interesse i å markedsføre våre tjenester til potensielle kunder. Les mer om dette i punkt 2.

Drift av tjenester for sportsresultater
I den forbindelse lagrer vi typisk opplysninger som informasjon om spillere, prestasjoner, nasjonalitet, fødselsdato, klubbtilhørighet, bilde og vitale mål, etter personopplysningsloven § 3.

2. Informasjonskapsler (cookies) og bruk av Google Analytics

For å få informasjon om bruk av nettsidene våre benytter vi informasjonskapsler (cookies).

Informasjonskapsler kan være nyttig for både eieren og brukeren av en nettside. Eieren av nettsiden kan tilpasse tjenesten ut fra informasjonen som lagres. Brukeren opplever nettsiden som mer brukervennlig og tilpasset. Vi ivaretar personvernet ditt ved at vi bruker opplysningene bare til statistikk, og det er ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.

NTB bruker Google Analytics til å analysere bruken av nettstedet vårt. Google Analytics blir levert av Google Inc. og gir oss rapporter over statistikk som vi bruker til å analysere og forbedre nettstedet gjennom slike cookies. Cookiene til Google Analytics gir oss informasjon om blant annet hvilken nettleser du brukte, hvordan du kom til nettsidene våre, og hvordan du brukte nettstedet (hvilke sider du besøkte, hvor lenge du besøkte nettstedet, osv.).

De fleste nettlesere, som for eksempel Opera, Internet Explorer, Firefox og Safari, aksepterer cookies automatisk. Om du ikke ønsker å akseptere cookies, må du derfor selv velge å endre innstillingene i nettleseren din slik at cookies ikke blir akseptert.

I tillegg anbefaler vi at du ser på Google Analytics' egne bortvalgsalternativer.

Hva er cookies?
En informasjonskapsel, ofte kalt cookie, er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på brukerens datamaskin når brukeren åpner en nettside. Informasjonskapselen brukes for eksempel til å lagre innloggingsdetaljer, huske handlekurven i nettbutikken eller registrere hvor brukeren beveger seg rundt på nettstedet.

Informasjonskapsler kan være nyttig for både eieren og brukeren av en nettside. Eieren av nettsiden kan tilpasse tjenesten ut fra informasjonen som lagres. For brukeren kan nettsiden oppleves som mer brukervennlig og tilpasset.

Tredjepartsinformasjonskapsler og annonsestyring
Vi bruker cookies (informasjonskapsler) utstedt av tredjepart for å gi deg mer relevante annonser og tilbud i andre kanaler enn på ntb.no. Verktøyene vi bruker til dette er Facebook, LinkedIn og Google. Disse verktøyene brukes for å vise annonsene våre på eksterne nettsider (som for eksempel på Facebook), til publikum som allerede har vist interesse for våre tjenester (ved f.eks. å ha besøkt nettsiden vår). Opplysningene vi mottar fra tredjepartsleverandøren er kun i aggregert form og brukes for å holde rede på hvilke annonser som vises, telle antall visninger, klikk osv. Vi kan bruke informasjon som vi har om deg, for å vise deg relevant annonsering fra oss på tredjeparts nettsteder (for eksempel Facebook, Google, og LinkedIn).

For nærmere informasjon om disse verktøyene vises til personvernerklæringene fra Facebook, LinkedIn og Google:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Google: https://policies.google.com/privacy?hl=no

Hvis du ikke vil bli vist målrettet reklame fra NTB, kan noen tredjepartsnettsteder gi deg mulighet til å velge å ikke motta mer informasjon fra bestemte annonsører. Hvordan du melder deg av målrettet annonsering hos ulike tredjepartsleverandører er beskrevet her:

Avmelding fra Facebook: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Avmelding fra Google: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=no

Avmelding fra LinkedIn: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/65455/administrere-annonsepreferanser?lang=no

Lovregulering – ekomloven

§ 2-7b Bruk av informasjonskapsler/cookies

Lagring av opplysninger i brukerens kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punkt er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:

• utelukkende for det formålet å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett

• som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel

Oversikt over cookies:
En fullstendig oversikt over informasjonskapsler som brukes på www.ntb.no, og tredjepartløsninger som er koblet opp mot vår hjemmeside, finner du ved å trykke på "Informasjonskapsler" nederst til høyre på denne siden, i footer. Her velger du selv hvilke informasjonskapsler du vil samtykke til.

Din kontroll over vår bruk av cookies

Du kan begrense bruken av cookies eller slette disse via nettleseren din. Dette kan imidlertid påvirke nettsidens stabilitet og brukervennlighet.

For brukere av Google Chrome, følg denne veilederen:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=no

For brukere av Internet Explorer, følg denne veilederen:
https://support.microsoft.com/nb-no/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

For brukere av Microsoft Egde, følg denne veilederen:
https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

For brukere av Safari, følg denne veilederen:
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac

For brukere av Firefox, følg denne veilederen:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

3. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

NTB bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

Nettsider: Sanity.io, Thorvald Meyers gate 49, 0555 Oslo, Norge

Brukerdatabase: Redpill-Linpro AS, Vitaminveien 1A, 0485 Oslo, Norge

Brukerautentisering: Auth0, 10800 NE 8th ST, Suite 700, Bellevue, WA 98004, USA

Nyhetsbrev, Kundesenter-chat, Kunderegister og oppfølging:
SFDC Norway A/S, Dronning Eufemias gate 71, 0194 Oslo, Norge

Fakturautsendelse: Visma Software AS, Karenslyst allé 56, 0277 Oslo, Norge

All behandling av personopplysninger som vi foretar, skjer innenfor EU/EØS-området.

4. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formålet personopplysningene ble samlet inn for.

Det betyr for eksempel at vi sletter personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke, hvis du trekker samtykket ditt. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg, slettes inntil tre år etter at avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet, er oppfylt.

5. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn i og retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk rettighetene dine må du kontakte kundesenteret vårt. Vi svarer på henvendelsen din til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk rettighetene dine overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi bare gir tilgang til dine personopplysninger til deg, og ikke til noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake samtykket ditt for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre det på er å kontakte kundesenteret vårt.

6. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, håper vi du tar kontakt med oss. Du har imidlertid også rett til å klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan du kontakter Datatilsynet, på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

7. Endringer

Hvis det skulle skje endringer i tjenestene våre eller i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du har fått her. Hvis vi har kontaktopplysningene dine, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers finner du alltid oppdatert informasjon lett tilgjengelig på nettsiden vår.