Slik brukertester du innhold – enkelt, effektivt og digitalt
Plainpicture / NTB

Slik brukertester du innhold – enkelt, effektivt og digitalt

Dato
22. oktober 2020
Sted
Videokurs
Klokkeslett
07:00—09:30
Pris
2500 kr
Påmelding
Lurer du på om teksten din er lett å finne, forstå og bruke? Brukerne dine har svaret.

På dette kurset lærer du flere enkle metoder for å kartlegge hvordan tekstene fungerer for brukerne, finne forbedringspotensial og involvere målgruppen i tekstarbeidet. Alle verktøyene og metodene i kurset er digitale, som gjør at du fortsatt kan teste selv om du ikke får møtt brukerne fysisk. Du får jobbet praktisk med metodene og drøftet typiske problemstillinger med de andre deltakerne.

På kurset lærer du mer om

  • hvilke metoder du kan bruke for å undersøke kvaliteten på teksten og språket
  • hvordan du velger riktig metode for din problemstilling
  • hvordan du planlegger, gjennomfører og analyserer digitale brukertester
  • hvordan du kan få og bruke innspill fra brukere i tekstarbeidet

Målgruppe

Kurset passer for nettredaktører, designere, saksbehandlere og andre som skriver tekster rettet mot ulike brukergrupper.

Om foredragsholderen

Andrea har jobbet med språk, design og kommunikasjon i både offentlig og privat sektor. Hun har sertifisering i brukersentrert designmetodikk fra The International Usability and User Experience Qualification Board (UXQB).

Tips: Andrea har skrevet en artikkel om brukertesting av tekster. Les den her!