Dag P. Kjørholt
Journalist
Tekstredaksjonen
970 444 92

Dag P. Kjørholt