Marianne Bernecker
Salgssjef
Marianne Bernecker
46 68 02 33

Marianne Bernecker

Marianne er salgssjef i NTB og har det overordnede ansvaret for de store mediekundene og NTBs kundestrategier, som for offentlig sektor.

Hun er utdannet journalist og har erfaring fra strategi- og salgsarbeid fra både medie- og kommunikasjonsbransjen. Marianne har jobbet både i privat og offentlig sektor.