NTB rendyrker profilen – legger ned Scanpix-merkevaren

NTB rendyrker profilen og legger ned merkevaren Scanpix. 

– NTB er en knallsterk merkevare som mange har et forhold til. Nå samler vi alt under ett navn for å tydeliggjøre det brede tilbudet vi gir kundene våre, sier NTBs sjefredaktør og administrerende direktør, Mads Yngve Storvik. Her sammen med visuell redaktør Christina Dorthellinger Nygaard (til høyre) og kommersiell direktør Anne Solerød Christensen. Foto: Gorm Kallestad / NTB
NTB rendyrker profilen og legger ned merkevaren Scanpix. – NTB er en knallsterk merkevare som mange har et forhold til. Nå samler vi alt under ett navn for å tydeliggjøre det brede tilbudet vi gir kundene våre, sier NTBs sjefredaktør og administrerende direktør, Mads Yngve Storvik. Her sammen med visuell redaktør Christina Dorthellinger Nygaard (til høyre) og kommersiell direktør Anne Solerød Christensen. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Anne Solerød Christensen
Kommersiell direktør
Anne Solerød Christensen
+47 951 74 779
Mads Yngve Storvik
Sjefredaktør / Adm. dir.
Mads Yngve Storvik
+47 90 04 50 79
Christina Dorthellinger
Visuell redaktør
Christina Dorthellinger
+47 47 48 91 75
– NTB er en knallsterk merkevare som de aller fleste har et forhold til. Nå samler vi alt under ett navn for å tydeliggjøre helheten og det brede tilbudet vi gir kundene våre. Dette gjør vi ved å implementere en ny merkevarestrategi der NTB blir den samlende og styrende merkevaren for hele selskapet, sier sjefredaktør og administrerende direktør i NTB Mads Yngve Storvik.
16.09.2020

Over tid har NTB utviklet virksomheten. Gjennom oppkjøpene av bildebyrået Scanpix, språkfirmaet Arkitekst og Nyhetsgrafikk, har selskapet fått nye virksomhetsområder og merkevarer. 

Merkevaren Scanpix forsvinner

Scanpix ble fusjonert med NTB i 2011, men navnet har levd videre som betegnelse på bildebyrået. Nå blir det borte. 

– Bildearkivet inneholder historiske bilder tilbake til 1800-tallet og representerer Norges visuelle nyhetshukommelse. Våre 300 millioner bilder, videoer og nyhetsgrafikker gjør oss til Nordens største bildebyrå. Vi tar med oss alt det gode som Scanpix-navnet står for, og øker ambisjonene. Digitalisering av våre historiske arkiver, satsing på AI, video og en helt ny bildelagringsløsning står på satsningsmenyen, forteller redaktør for visuelle tjenester i NTB, Christina Dorthellinger Nygaard. 

NTB Kommunikasjon lanseres som en støttemerkevare for kommersielle tjenester i NTB: pressemeldinger, børsmeldinger, språktjenester og fotooppdrag/fotografering på oppdrag. 

– Målet er en tydeligere profil og identitet som kundene kan kjenne seg igjen i. Samtidig er det med på å understreke forskjellen mellom den redaksjonelle og redaktørstyrte innholdsproduksjonen i NTB og kommersielle tjenester, sier kommersiell direktør i NTB, Anne Solerød Christensen. 

Nye nettsider, ny bildeportal og en helhetlig digital profil

Et av målene med den nye merkevarestrategien er å forbedre den digitale brukeropplevelsen for kundene. NTB har derfor utviklet en ny digital profil som bidrar til et enhetlig uttrykk på tvers av alle virksomhetsområdene. 

– Det var naturlig for oss å beholde logoen. NTB er en sterk merkevare, og vi opplever at logoen fungerer godt – dessuten er vi blitt veldig glade i den. Resten av vår visuelle profil har vi imidlertid hatt behov for å modernisere. Framover vil vi jobbe for å gjøre designuttrykket og interaksjonen lik på tvers av de digitale flatene våre. Det første området der den nye profilen er tatt i bruk, er på de nye nettsidene ntb.no, som ble lansert rett før sommeren. Nå er det bildeportalen sin tur. Samtidig som merkevaren Scanpix blir borte, kan bildekundene glede seg over at vi benytter anledningen til å lansere bildeportalen i nytt design og med ny funksjonalitet, forteller Christensen. 

– NTB er en stødig 150-åring som med ny visuell profil får vist fram hva som ligger under panseret: høy utviklingstakt, talentfulle og kompetansesterke medarbeidere og en målrettethet for å lykkes med å løse problemstillinger for Medie-Norge og kundene våre. 

Det er på høy tid å synliggjøre hele spekteret av fagområder som vi har kompetanse på, sier NTBs sjefredaktør og administrerende direktør, Mads Yngve Storvik. – Nå har vi fått en visuell profil og verktøyene for gjøre nettopp det. 

Fakta om NTB 

NTB er et uavhengig, norsk nyhetsbyrå. Hver dag leverer NTBs journalister og fotografer redaksjonelt innhold til nærmere 200 medier. 

NTB er Nordens største bildebyrå med over 300 millioner bilder, videoer og nyhetsgrafikker.  

Bildearkivet inneholder historiske bilder tilbake til 1800-tallet og representerer Norges visuelle nyhetshukommelse. 

NTB tilbyr også ulike språk- og kommunikasjonstjenester til organisasjoner, offentlig sektor og næringslivet, som distribusjon av pressemeldinger, oppdragsfoto og skrivekurs. 

I NTB-konsernet inngår språkfirmaet NTB Arkitekst. Selskapet er også deleiere i Inflow Media og Retriever. 

Bilder
NTB rendyrker profilen og legger ned merkevaren Scanpix. 

– NTB er en knallsterk merkevare som mange har et forhold til. Nå samler vi alt under ett navn for å tydeliggjøre det brede tilbudet vi gir kundene våre, sier NTBs sjefredaktør og administrerende direktør, Mads Yngve Storvik. Her sammen med visuell redaktør Christina Dorthellinger Nygaard (til høyre) og kommersiell direktør Anne Solerød Christensen. Foto: Gorm Kallestad / NTB
NTB rendyrker profilen og legger ned merkevaren Scanpix. – NTB er en knallsterk merkevare som mange har et forhold til. Nå samler vi alt under ett navn for å tydeliggjøre det brede tilbudet vi gir kundene våre, sier NTBs sjefredaktør og administrerende direktør, Mads Yngve Storvik. Her sammen med visuell redaktør Christina Dorthellinger Nygaard (til høyre) og kommersiell direktør Anne Solerød Christensen. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Last ned
NTB rendyrker profilen og legger ned merkevaren Scanpix. 

– NTB er en knallsterk merkevare som mange har et forhold til. Nå samler vi alt under ett navn for å tydeliggjøre det brede tilbudet vi gir kundene våre, sier NTBs sjefredaktør og administrerende direktør, Mads Yngve Storvik. Her sammen med visuell redaktør Christina Dorthellinger Nygaard (til høyre) og kommersiell direktør Anne Solerød Christensen. Foto: Gorm Kallestad / NTB
NTB rendyrker profilen og legger ned merkevaren Scanpix. – NTB er en knallsterk merkevare som mange har et forhold til. Nå samler vi alt under ett navn for å tydeliggjøre det brede tilbudet vi gir kundene våre, sier NTBs sjefredaktør og administrerende direktør, Mads Yngve Storvik. Her sammen med visuell redaktør Christina Dorthellinger Nygaard (til høyre) og kommersiell direktør Anne Solerød Christensen. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Last ned
Siste pressemeldinger
Se alle pressemeldinger