Bilderettigheter

Publisert: 22.03.2016 18:19:43

To ulike bruksområder

Redaksjonell bruk

Denne bruken av bilder vil si at bildene knyttes til en redaksjonell sak, slik som artikler i aviser, bøker, magasiner og på nettsteder o.l. Bruken av et bilde skal knyttes mot en direkte relevant tekst som er av en viss offentlig interesse. Dette betyr at man bruker bildet for å dokumentere/beskrive/formidle en situasjon og i nyhetssammenheng vil det dreie seg om å formidle noe som er av allmenn interesse.

Kommersiell bruk

Bruk av bilder i kommersielle sammenhenger kan være alt fra annonser, reklamebrosjyrer, illustrasjoner, skilting, profilering, produktpromotering, eller andre bruksområder der bildet er knyttet til tekst som har et promoterings- eller salgsformål.

Enhver kunde og bruker av NTB scanpix' bilder er selv ansvarlig for bruk og avklaring av rettigheter. Det gjøres spesielt oppmerksom på avbildedes rettigheter ved bruk av fotografi i kommersiell sammenheng, jfr. Åndsverksloven § 45.

Har du spørsmål angående bruk av bilder, ta kontakt med vårt kundesenter kundesenter@ntb.no eller ring  22 00 32 00

Åpningstider: man-tors: kl. 08.30-16.30 og fredag: kl 08.30-16.00.

Ta meg tilbake til bildebasen >