Geriljatesting av tekster

Geriljatesting av tekster
Maskot / NTB
Vil dere vite mer?

Ta gjerne kontakt med oss hvis dere har spørsmål om brukertesting.

Vidar Lynghammar
Språkkonsulent
Vidar Lynghammar
Har dere opplevd at en tekst ikke fungerer slik dere trodde? Hender det at leserne ikke skjønner hva dere har skrevet, eller at de misforstår teksten?

Dere kan unngå dette ved å ta i bruk enkle metoder for brukertesting. Den kanskje aller enkleste metoden er såkalt geriljatesting. Vi har fått språkkonsulent Vidar Lynghammar til å beskrive hvordan dere kan benytte geriljatesting i tekstarbeidet.

Hva er det?

Geriljatesting er en metode dere kan bruke for å sjekke ut korte tekster, enkeltavsnitt, setninger eller ord i en tekst, i en app eller på en nettside. Dere oppsøker leserne der de er, og ber dem ganske enkelt om å lese det dere vil teste. Når de har lest, stiller dere dem noen enkle spørsmål.

Hvorfor bør dere gjøre det?

Geriljatesting er en rask og rimelig metode for å sjekke ut deler av teksten underveis i arbeidet med den. Ved å geriljateste teksten sjekker dere enkelt ut hvilke ord dere skal bruke, og hva annet som eventuelt må justeres i teksten.

Hvordan gjør dere det?

  • Velg ut teksten eller de delene av teksten som dere vil teste.
  • Forbered noen spørsmål av typen «Hvordan forstår du dette?», «Hva står det her at du skal gjøre?» eller «Hva betyr dette ordet?». Unngå ja/nei-spørsmål.
  • Vær gjerne to, slik at den ene kan notere mens den andre stiller spørsmål.
  • Still de samme spørsmålene til 6–10 testpersoner.
  • Oppsøk leserne/testpersonene selv – på kafé, på gata, på biblioteket eller andre steder.
  • Bruk maks 10 minutter per person.
  • Bruk innspillene fra testingen til å justere teksten.

Nyttige hjelpemidler

I samarbeid med KS har vi utarbeidet en verktøykasse for brukerinvolvering og effektmåling av klarspråksarbeid.

Lykke til!

10.02.2020

Spørsmål om geriljatesting?