Brukertesting og effektmåling
Johner / NTB

Brukertesting og effektmåling

Test og mål effekt av en tekst

Når dere har lagt ned tid, krefter og engasjement i et klarspråksprosjekt, er det viktig å vise hvilke resultater innsatsen har ført til – for dere og for brukerne deres. Å sjekke status bør være utgangspunktet for ethvert språkprosjekt. Brukerinvolvering er nøkkelen når dere vil teste om tekstene er brukervennlige og universelt utformede, og når dere vil måle effekt.

Heidi Bunæs Eklund
Språkkonsulent
Heidi Bunæs Eklund
Metodikk

Finn utgangspunktet og retningen

Skal dere måle effekt senere i prosessen, må dere først få på plass et nullpunkt å sammenligne resultatene med. Sammen med dere kartlegger vi hvor skoen trykker og prioriterer riktige tiltak.

For å kartlegge bruker vi

 • dybdeintervju med ansatte og brukere
 • medlytt på e-post, chat og telefon
 • tekstanalyse
 • gjennomgang av nettrafikk

Hør fra brukerne

Målgruppen deres har fasiten for hvordan teksten faktisk fungerer. Vi hjelper dere å involvere brukerne på ulike steder i skriveprosessen.

Metoder

 • tilbakemeldingsrunder
 • A/B-testing
 • samskriving
 • dybdeintervju
 • geriljatesting
 • oppgavebasert testing
 • gruppeintervju

Mål effekten og vis resultatene

Når dere har lagt ned tid, krefter og engasjement i et klarspråksprosjekt, er det viktig å vise hvilke resultater innsatsen har ført til – for dere og for brukerne deres.

Vi hjelper dere med å gjennomføre

 • spørreundersøkelser
 • dybdeintervjuer
 • måling av henvendelser
 • gjennomgang av nettrafikk
 • medarbeiderundersøkelser
 • brukertester

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud