Nynorskroboten – korrekt nynorsk med eit tastetrykk

Nynorskroboten – korrekt nynorsk med eit tastetrykk
Shutterstock / NTB
Vidar Lynghammar
Språkkonsulent
Vidar Lynghammar
Slit du med å skrive nynorsk? Bruker du tid på å få hjelp til å omsetje frå bokmål? Og korleis står det til med oppfølginga av den nye språklova? Med Nynorskroboten set du om tekstar frå bokmål til nynorsk med eit enkelt tastetrykk. Og feilmarginen er lågare enn ved manuell omsetjing. Faktisk er heile denne teksten skriven på bokmål og omsett av Nynorskroboten. Ta ein titt, då vel!

Meir presis enn den dyktige nynorskkollegaen

Nynorskroboten blir stadig smartare ved at han lærer av feila han gjer. Utviklarane våre jobbar kontinuerleg med å rette opp i småfeil og lage reglar for roboten slik at han set om s-genitivar, passivar og anna så korrekt som mogleg. Feilprosenten er no nede på under 3 – og dei fleste av desse “feila” kjem av feil i bokmålstekstane.

Eit samarbeid mellom NTB, NTB Arkitekst og Nynorsk pressekontor

Nynorskroboten blei først utvikla til intern bruk av Nynorsk pressekontor i samarbeid med NTB. Frå januar i år tok NTB Arkitekst over det kommersielle ansvaret. Dagleg leiar i NTB Arkitekst, Karolina Netland, fortel at Nynorskroboten i dag forenklar kvardagen for kundar i alle slags sektorar: – Vi opplever stor interesse rundt Nynorskroboten. Vi har i dag kundar i mediebransjen, forlagsbransjen og aller flest i offentleg sektor, seier Netland.

Cappelen Damm – meir konsekvent og raskare omsetjing

Forlaget Cappelen Damm bruker Nynorskroboten til å omsetje alle tekstane til den digitale læringsplattforma Skolen til nynorsk. Vi har tatt ein prat med Åshild Bøyum Solheim, som er ansvarleg for nynorskomsetjinga av Skolen frå Cappelen Damm.

Korleis bruker de Nynorskroboten?

– Vi har integrert roboten i publiseringsløysinga vår, og roboten gjer at vi får effektivisert det manuelle arbeidet med nynorskomsetjinga. I staden for å bruke tida på å omsetje kan vi fokusere på å kvalitetssikre jobben roboten gjer.

Korleis fungerer roboten til denne bruken?

– Med Nynorskroboten får vi gjort omsetjingane konsekvent og mykje raskare.

Har de tilpassa roboten på noko vis?

– Ja, nynorsknorma som vi bruker i Skolen frå Cappelen Damm, har vi fått implementert i roboten, slik at det alltid er den rette norma som roboten omset til. Vi tenker òg at fleire brukarar av ei løysing er med på å optimalisere ho, og vi er glade for å kunne vere med på å bidra til å styrke dette arbeidet.

Nysgjerrig? Sjå korleis Nynorskroboten fungerer.


26.08.2022

Har de lyst til å teste Nynorskroboten?