Nynorskrobot
Shutterstock / NTB

Nynorskroboten

Nynorskroboten – korrekt nynorsk med eit tastetrykk

Pleier de å overlate nynorsken til den på huset som kan det best? No kan de få inn ein som kan det enda betre!

– Med Nynorskroboten kan alle tilsette i Stavanger kommune bidra til at nynorsk vert ein naturleg og synleg del av språket i kommunen vår.

Unni Berland, prosjektleiar for språksatsinga i Stavanger kommune

Nynorskroboten er eit omsetjingsverktøy som set om kjappare, meir korrekt og meir konsekvent enn alle dei flinke nynorskbrukarane på huset til saman. Det spelar inga rolle om teksten er på éi eller to hundre sider, om du skriv i Word eller i ei nettpubliseringsløysing, roboten fiksar det på ein augneblink – med færre feil enn ved manuell omsetjing.

Få hjelp til å følgje språklova og opplæringslova

Med Nynorskroboten er det lett å oppfylle krava i språklova om å ha minst 25 prosent nynorsk og å svare på brev og e-postar på nynorsk. Jobbar du i forlag, er dette løysinga på utfordringa med å tilby læremiddel på både nynorsk og bokmål – samtidig!

Valfridom – men konsekvente tekstar

Der det er valfridom i nynorskrettskrivinga, kan de velje kva former og ord roboten skal bruke, anten individuelt eller for heile organisasjonen. På den måten sikrar de ikkje berre korrekte, men også konsekvente nynorsktekstar, uavhengig av kven skribenten er. Og de sikrar at tekstane speglar den stilen og tonen som de ønskjer.


– Eg brukar roboten til marknadsføring og til nyheiter om kollektivtransporten i Telemark. Nynorskroboten er svært enkel å bruke, og innhaldet er til å stole på!

Vegar Grislingås, rådgivar i Farte, Vestfold og Telemark fylkeskommune

Korleis fungerer Nynorskroboten? Sjå video
Nynorskroboten set om tekstar frå bokmål til nynorsk med eit tastetrykk, uavhengig av omfanget på teksten. Han kan integrerast med alle programma de bruker, og du vel kva slags nynorsk han skal bruke. Sjå video av korleis han fungerer i Word!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
– Miljødirektoratet har som mål å auke bruken av nynorsk, og vi har derfor gitt alle tilsette tilgang til Nynorskroboten i Word, Outlook og PowerPoint.

Guri Sandvik, assisterande kommunikasjonsdirektør i Miljødirektoratet

Sidan 2018 har Nynorsk Pressekontor (NPK) i samarbeid med NTB utvikla omsetjingsverktøyet Nynorskroboten. Nynorskroboten er no overført til NTB Arkitekst, som skal stå for den vidare drifta og utviklinga. Les pressemeldinga her!

Har de lyst til å teste Nynorskroboten?