Tips til deg som sjelden skriver pressemeldinger

Tips til deg som sjelden skriver pressemeldinger
Rido / Shutterstock / NTB
Flere tips til pressemeldingen

Last ned en mal for pressemeldinger – disse elementene bør du ha med.

Last ned malen for pressemeldinger
Pressemeldinger har en bestemt målgruppe og hensikt: informasjon til pressen eller medieoppslag om et konkret budskap. Her er nyttige tips til deg som sjelden skriver pressemeldinger.

Skriv til og for journalister

Pressemeldinger er budskap som skrives til og for pressen, ikke til for eksempel kundene dine. Husk derfor å spisse budskapet og kom til poenget ditt raskt. Har du en god sak, er det ikke nødvendig å overdrive. Har du en dårlig sak, nytter det ikke å smøre tjukt på.

Tenk gjennom mottakerlisten for pressemeldingen. Finnes det fag- eller nisjemedier, eller medier med en geografisk plassering som er viktig for budskapet? Det er de relevante medieoppslagene du får mest igjen for, så tenkt på kvalitet fremfor kvantitet når du lager utsendingslisten.

Få fram nyhetspoenget

Redaksjonene får mange hundre henvendelser daglig. Når journalisten vurderer hva som skal presenteres som en nyhet, leter hen alltid etter nyhetskriteriene i pressemeldingen. Få derfor fram nyhetspoenget ditt.

Nyhetskriteriene som journalisten ser etter, er

  • konflikt - tydelige motsetninger
  • vesentlig - betydning for mange
  • nærhet - personlig og tett på mange
  • sensasjonell - høy “wow!”-faktor
  • aktuell - tidsaktuell nyhet

Skriv sånn at det er lett å bruke pressemeldingen

Skriv en setning som oppsummerer nyheten din og bruk den som overskrift. I ingressen oppsummerer du hele pressemeldingen med to–tre setninger. Videre kan du utdype med relevant informasjon som forklarer saken.

Skriv i tredje person. Da kan journalisten bruke en godt skrevet pressemelding som den er, eller skrive en egen sak basert på pressemeldingen.

  • Ikke skriv “Vi er tildelt en pris for (...)”.
  • Skriv “[Bedriftsnavn] er tildelt en pris for (...)”.

Unntaket er sitater, der kan dere bruke “vi”.

Vil du få lignende bloggartikler i innboksen din?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt.

25.10.2022

Vil du sende ut en pressemelding?

Les også
Nyhetskriteriene som bør finnes i pressemeldingen
Shutterstock / NTB

Nyhetskriteriene som bør finnes i pressemeldingen

En redaksjon får flere hundre henvendelser og pressemeldinger hver eneste dag. Deres jobb er derfor å avgjøre hva som skal presenteres som en nyhet. Det er flere faktorer som spiller inn når saker skal velges ut, men en journalist vil alltid lete etter nyhetskriteriene i pressemeldingen.

Mal for pressemeldinger – slik strukturerer du pressemeldingen
Shutterstock / NTB

Mal for pressemeldinger – slik strukturerer du pressemeldingen

Last ned malen for pressemeldinger. Du får tips om hvilke elementer du bør ha med i pressemeldingen, og hvordan de bør struktureres.

Sjekkliste for pressemeldinger – Slik skriver du en god pressemelding
Shutterstock / NTB

Sjekkliste for pressemeldinger – Slik skriver du en god pressemelding

Hvordan skrive en god pressemelding? I sjekklisten tar vi deg steg for steg gjennom elementene du må ha med i pressemeldingen.