Fredriksstad Blad om forbrukerreportasjer på digitale flater

Fredriksstad Blad om forbrukerreportasjer på digitale flater
Foto: Kristian Bolstad / Fredriksstad Blad
KUNDE: Fredriksstad Blad
PRODUKTER FRA NTB:

Reportasjer (NTB Tema), nyheter og mer

INTERVJUET ER GJORT MED:

Digitalredaktør Espen Normann

PUBLISERT:

12. november 2020

Reportasjer som inspirerer, veileder og skaper nysgjerrighet, er populært lesestoff. Les hvordan Fredriksstad Blad lykkes med forbrukerreportasjer på digitale flater.

Plussaker på nett

Forbruker og feature er en produktpakke med reportasjer om temaer som bolig, mat, reise, privatøkonomi og livsstil. Digitalredaktør Espen Normann i Fredriksstad Blad forteller at de først og fremst publiserer reportasjene på nett, men at de også trykkes i lørdagsavisen.

Forbrukerreportasjene brukes som plussaker på nett. Det er populært innhold blant abonnentene, og lesertallene ligger godt over terskelmålingen vår.

Frigjør tid i redaksjonen

Espen forteller om høy kvalitet og god variasjon i temaene i reportasjene. Redaksjonen velger ut de reportasjene som passer leserne og stoffmiksen deres. Han ser en tydelig trend der reportasjer om sparing, boliglån, oppussing og økonomi er spesielt populært blant leserne av Fredriksstad Blad.

– Reportasjene fra NTB gjør at vi kan bruke tid på andre, lokale saker. De gir oss bredde og mangfold med saker vi ikke kan prioritere å skrive selv, sier Espen.

Enkelt å lage en lokal vinkling

Vi opplever at det er enkelt å lage en lokal vinkling eller inngang på reportasjene. Dette gjør vi i grunnen sjelden, rett og slett fordi vi ikke ser et behov for det ettersom sakene er så gode.

Redaktør for NTBs forbruker og featurestoff, Åshild Skadberg, forteller at journalistene skriver forbrukerrettede artikler som har direkte innvirkning på folks liv, uansett hvor de bor. De blir skrevet for å treffe bredt, men det skal likevel være enkelt for kundene å gjøre lokale tilpasninger. Når det er naturlig, tilpasses innholdet til årstiden eller høytider. Sakene kan brukes både på papir og på nett.

– Vi ser at stadig flere kunder velger å bruke sakene som plussaker på nett. Det er hyggelig om vi kan bidra til å beholde eller tiltrekke nye abonnenter, sier Åshild.

Vil du vite mer om forbruker og feature?

Interessert i å vite mer?