Klarspråk: Stiftelsestilsynet fant ut hvorfor søknadene kom i retur

Klarspråk: Stiftelsestilsynet fant ut hvorfor søknadene kom i retur
Dagrun Reiakvam / Lotteri- og stiftelsestilsynet
Kunde: Lotteri- og stiftelsestilsynet
Produkt:

Språktjenester med språklig kartlegging, brukerinnsikt, bearbeiding av tekster i kombinasjon med skriveverksted

Intervjuet er gjort med

May Helen Vik, seniorrådgiver og prosjektleder

Publisert

April 2023

Les om språktjenester
Tilsynet erfarte at klarspråk ikke bare handler om at setningene skal være enkle å forstå. Det handler også om å gi leserne informasjon de ikke visste de trengte.

30 % søknader i retur

Stiftelsestilsynet behandler mange søknader hvert år. Enten søknader om å opprette nye stiftelser eller søknader om å endre eller avvikle stiftelser. Problemet var at over 30 % av søknadene som kom inn, var fylt ut feil.

– I mange saker måtte vi gi søkerne mye veiledning for at de skulle greie å få en fullstendig søknad. For eksempel manglet søknaden ofte en begrunnelse for alle endringene stiftelsen søkte om, sier seniorrådgiver og prosjektleder May Helen Vik i Stiftelsestilsynet.

Dybdeintervjuer ga grunnlag for gode tekster

NTB Arkitekst hjalp Lotteri- og stiftelsestilsynet med en språklig kartlegging og brukertesting av nettsidetekstene. Resultatene viste at det ikke var i selve språket problemet lå – tekstene virket enkle å lese og forstå.

Da NTB Arkitekst intervjuet de ansatte, kom det egentlige problemet fram: Tekstene manglet viktig informasjon som søkerne trenger for å fylle ut søknadene riktig.

NTB Arkitekst og tilsynet gikk grundig til verks for å avdekke det egentlige problemet med tekstene.

Det forteller May Helen Vik.

Korrekte og forståelige tekster med tverrfaglig skriveverksted

Dybdeintervjuene ga innsikt i hvilken informasjon søkerne manglet. Etterpå samarbeidet jurister fra tilsynet med språkkonsulenter fra NTB Arkitekst for å lage helt nye tekster til nettsidene. De nye tekstene skal gi leserne all informasjonen de trengte for å lykkes med søknaden på første forsøk.

– Nå viser tekstene tydeligere hva søknadene må inneholde for å få en rask behandling, og hvilken fremgangsmåte styrene må ha, forteller May Helen Vik i Stiftelsestilsynet.

NTB Arkitekst hjalp Stiftelsestilsynet med å

  • kartlegge og brukerteste språket på nettsidene
  • intervjue brukere av nettsidene og ansatte i Lotteri- og stiftelsestilsynet
  • gjennomføre tekstverksteder
  • utforme nye nettsidetekster
  • brukerteste de nye tekstene med faktiske brukere

I 2015 vant Lotteri- og stiftelsestilsynet Statens klarspråkspris. De har satset sterkt på klarspråk og merker effekten av det.

Spørsmål om språktjenester?

Les også
Hva er en retorisk situasjon?
Maskot / NTB

Hva er en retorisk situasjon?

Få grep om den retoriske situasjonen med tre spørsmål som spisser kommunikasjonsarbeidet.

Tre kommaer som endrer innholdet i setningen
Fotogestoeber / Shutterstock / NTB

Tre kommaer som endrer innholdet i setningen

De fleste kommareglene henger sammen med setningsstrukturen, men noen kommaer kan være riktig eller feil avhengig av hva du mener.

Nynorskroboten – korrekt nynorsk med eit tastetrykk
Shutterstock / NTB

Nynorskroboten – korrekt nynorsk med eit tastetrykk

Slit du med å skrive nynorsk? Bruker du tid på å få hjelp til å omsetje frå bokmål? Og korleis står det til med oppfølginga av den nye språklova? Med Nynorskroboten set du om tekstar frå bokmål til nynorsk med eit enkelt tastetrykk. Og feilmarginen er lågare enn ved manuell omsetjing. Faktisk er heile denne teksten skriven på bokmål og omsett av Nynorskroboten. Ta ein titt, då vel!