Språktjenster fra NTB
Maskot / NTB

Språktjenester

Vi hjelper dere med språket

Har dere tekster som skal bli lest og forstått av mange? Lurer dere på hvordan den brukervennlige netteksten eller det presise vedtaket egentlig ser ut? Trenger dere å friske opp hva som er både korrekt og godt språk? Vi hjelper dere.

Hos oss får dere tilgang til landets beste og mest erfarne språkkonsulenter. Vi tilpasser oss de behovene dere har, og deler innsikten vi har tilegnet oss gjennom 20 år med kommunikasjons- og klarspråksarbeid.

Språktjenester leveres av NTBs datterselskap Arkitekst.

Våre tjenester

Kartlegging og språklig analyse

Forstår leserne det dere vil formidle? Ved hjelp av en kartlegging får dere vite hvilke teksttyper dere kan friskmelde, og hvilke dere bør jobbe mer med.

Skrivekurs

Alt dere skriver, sier noe om hvem dere er. På skrivekursene våre lærer dere de viktigste verktøyene dere trenger for å uttrykke dere klart, presist og effektivt. Se oversikten over kursene våre.

Oppdragsskriving

Vi skriver og videreutvikler alle slags tekster – nettsider, standardbrev, søknader, skjemaer, notater, plandokumenter, håndbøker eller noe helt annet.

Nynorsk

Slit de med å ha nok tekstar på nynorsk eller å svare på nynorsk når det er krav om det? Vi omset tekstar, språkvaskar tekstar og held kurs i nynorsk.

Språkvask, korrektur og oversettelse

Et korrekt språk styrker seriøsiteten og profesjonaliteten i virksomheten deres. Vi gjør språkvasken og korrekturlesingen for dere, og oversetter mellom bokmål og nynorsk.

Brukertesting og effektmåling

Brukerinvolvering er nøkkelen når dere vil teste om tekstene er brukervennlige og universelt utformede, og når dere vil måle effekt.

Spørsmål til språktjenestene?

Skriveverktøyet Skrible

Skrible er et pedagogisk skriveverktøy som kombinerer språkteknologi, pedagogikk og klarspråk. Vi utvikler det sammen med KF.

Les om Skrible
Skriveverktøyet Skrible
Språkkonsulentene i NTB
Thomas Brun / NTB Kommunikasjon

Landets beste språkkonsulenter

Ingen i Norge har mer erfaring fra klarspråks- og kommunikasjonsarbeid i både offentlig og privat sektor enn våre språkkonsulenter. Alle som jobber hos oss, har høyere utdanning innenfor språk-, kommunikasjons- og tekstvitenskap.

Bli kjent med oss

Hva er klarspråk?

En tekst er skrevet i klarspråk dersom leserne i målgruppa

  • finner det de trenger
  • forstår det de finner
  • kan bruke det de finner, til å gjøre det de skal

Vi kan hjelpe dere med klarspråk!

Klarspråk i offentlig sektor
Berit Roald / NTB
Klarspråk i offentlig sektor

Vi har i snart 20 år jobbet med klarspråksprosjekter for det offentlige. Til sammen har vi per januar 2020 gjennomført klarspråksoppdrag for mer enn 140 kommuner og fylkeskommuner, 15 departementer og 17 direktorater.

Les et kundecase

Ta kontakt for en uforpliktende prat!