Produkter

NTBs språkpris

NTBs språkpris gis hvert år til en journalist eller en annen aktør som markerer seg med et særlig godt skriftlig språk i mediene. Alle kan nominere kandidater til NTBs språkpris. 

Tekstene til de som nomineres må ha blitt publisert i mediebildet i løpet av kalenderåret prisen gjelder. Tekstene er for øvrig uavhengig av sjanger. Fristen for å nominere kandidater til NTBs språkpris 2018 er 31. januar 2019. Juryen vurderer innsendte bidrag fortløpende. 

Prisen deles ut som en av hovedprisene på Den store prisfesten under Nordiske Mediedager i Bergen i mai 2019.

Juryen for NTBs språkpris er:

Juryleder: Therese Manus

Therese Manus er daglig leder i Norsk kommunikasjonsforening. Hun har vært juryleder for NTBs språkpris de siste fem årene.

 

Jurymedlem: Åse Wetås

Åse Wetås er direktør i Språkrådet. Hun er leksikograf og språkviter, og har tidligere vært prosjektdirektør for Norsk Ordbok.

 

Jurymedlem: Knut Olav Åmås

Knut Olav Åmås er direktør i stiftelsen Fritt Ord. Han er forfatter, politiker og filosof. Åmås har vært kultur- og debattredaktør i Aftenposten og redaktør for tidsskriftet Samtiden. I 2007 ble han tildelt Den store journalistprisen.

 

Jurymedlem: Christine Calvert

Christine Calvert driver firmaet Tekstdoktor, hvor hun er kursutvikler og foredragsholder. Calvert sitter i styret til Samtext.

 

Jurymedlem: Rune Wikstøl

Rune Wikstøl er journalist, kursholder og språkansvarlig i NTB. Han har kurset over 7000 i å skrive bedre, og er redaktør for NTBs språknorm for mediespråk – også kalt NTB-språket.

Juryen for NTBs språkpris. Øverst fra venstre: Tekstdoktor Christine Calvert, direktør i Språkrådet Åse Wetås, Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås, språkansvarlig i NTB Rune Wikstøl og juryleder Therese Manus, leder i Kommunikasjonsforeningen. Foto: NTB scanpix

Tidligere vinnere av NTBs språkpris

2017

Eirin Eikefjord, Bergens Tidende
Karikaturtegning: 
Marvin Halleraker

2016

Håkon Gundersen, Morgenbladet
Karikaturtegning: 
Marvin Halleraker

2015

Aftenposten junior
Karikaturtegning: 
Marvin Halleraker

2014

Truls Dæhli, VG
Karikaturtegning: Marvin Halleraker

2013

Trude Lorentzen, Dagbladet Magasinet
Karikaturtegning: Marvin Halleraker

2012

Iver Gjelstenli, Romsdals Budstikke
Karikaturtegning: Marvin Halleraker

2011

Kjetil B. Alstadheim, Dagens Næringsliv
Karikaturtegning: Marvin Halleraker

2010

Hege Ulstein, Dagsavisen
Karikaturtegning: Arne Roar Lund

2009

Hallgeir Opedal, Dagbladet
Karikaturtegning: Arne Roar Lund

2008

Kjersti Mjør, Bergens Tidende
Karikaturtegning: Arne Roar Lund

2007

Kjetil Østli, Aftenposten
Karikaturtegning: Arne Roar Lund