Personvern og vilkår for NTB Kommunikasjon

Her finner du informasjon om personvern og vilkår for tjenesten.

Spørsmål? Kontakt oss på telefon 22 00 32 00 eller epost kundesenter@ntb.no.

Personvernforordningen (GDPR) i Norge trådte i kraft 20. juli 2018: Les mer på Datatilsynets nettsider

Personvernerklæring: Les NTBs personvernerklæring

Cookies (informasjonskapsler):
Cookies er helt nødvendige for at sidene på NTB Kommunikasjon skal fungere ordentlig. Uten cookies, kan vi ikke garantere at du klarer å navigere deg rundt på nettstedet, registrere deg i tjenesten osv.

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics.

Google Analytics bruker cookies, som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er: hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. IP-adresser og generelle bevegelsesmønster på nett blir aggregert av Google før vi får tilgang til den. Det vil si at ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

Generelle vilkår for innhold, rettigheter og opphavsrett:

Våre kunder bestemmer selv innholdet i sine saker, men det forutsettes at sakene ikke er i strid med norsk lov og regelverk. NTB kan avvise/fjerne saker som inneholder personangrep eller sterk kritikk mot bedrifter, organisasjoner eller produkter. Det samme gjelder politisk eller religiøs propaganda.

Mottakerne av innholdet i våre kanaler er hovedsakelig norske medier og journalister, og aktører og personer innen politikk og samfunn. Vi forutsetter derfor at innholdet som dere publiserer i våre kanaler, har nyhets- og/eller informasjonsverdi.

Kunden må selv skaffe nødvendige tillatelser og rettigheter til all tekst, bilder, video og annet materiale som dere publiserer og distribuerer via NTB Kommunikasjon.

Særskilte vilkår for innhold som omfatter kreditt, forbrukslån, alkohol, tobakk og pengespill:

Kreditt og forbrukslån
Alt innhold som publiseres på NTB Kommunikasjon, skal følge

Det kan ikke lenkes til nettsider med salgsbudskap (reklame) som fremmer forbrukslån/kredittkort. NTB Kommunikasjon skal ikke brukes for å øke SEO-gevinsten ved å taktisk plassere lenker som går direkte til sider hvor man kan søke om forbrukslån/kredittkort.

NTB har rett til å avvise/fjerne denne typen innhold uten varsling.

Alkohol
Det er ikke tillatt å markedsføre alkoholholdige drikker i Norge. Alt innhold som publiseres på NTB Kommunikasjon, skal følge

I henhold til alkoholloven § 9-2 første ledd, er det forbudt å

  • reklamere for alkoholholdig drikke
  • reklamere for varer med samme merke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk
  • la alkoholholdig drikk inngå i markedsføring av andre varer eller tjenester

NTB har rett til å avvise/fjerne denne typen innhold uten varsling.

Tobakk
Alle former for reklame for tobakksvarer og e-sigaretter, herunder indirekte reklame, er forbudt i Norge. Reklameforbudet gjelder også for tobakksutstyr, tobakkssurrogater og tobakksimitasjoner. Alt innhold som publiseres på NTB Kommunikasjon, skal følge

Reklame er definert som «massekommunikasjon i markedsføringsøyemed». Massekommunikasjon omfatter kommunikasjon i alle typer medier, herunder internett, og kan blant annet være

  • avbildninger av varemerker (logo, symbol, navn e.l.)
  • plakater
  • skilt og lignende innretninger
  • utstillinger
  • lavprisannonsering
  • distribusjon av trykksaker til forbrukere
  • vareprøver

Dersom massekommunikasjonen er gjort med formål om å fremme salget av produktet eller andre produkter/tjenester, vil det være reklame.

NTB har rett til å avvise/fjerne denne typen innhold uten varsling.

Pengespill
Det er ikke tillatt å markedsføre og formidle lotteri, pengespill og totalisatorspill som ikke har tillatelse i Norge. Alt innhold som publiseres på NTB Kommunikasjon, skal følge

Forbudet mot markedsføring gjelder all aktivitet som fremmer omsetningen av pengespill som ikke har tillatelse. Det omfatter både ytringer og andre tiltak som oppfordrer til deltakelse i slike pengespill. Aktivitet som ikke inneholder en direkte oppfordring om å spille, men som likevel anses å fremme omsetningen av lotteriet eller pengespillet, omfattes også av forbudet.

NTB har rett til å avvise/fjerne denne typen innhold uten varsling.

Spørsmål om personvern og vilkår?
Skulle du ha spørsmål om NTB Kommunikasjon, personvern og våre vilkår for tjenesten kan du ta kontakt med oss på telefon 22 00 32 00 eller epost kundesenter@ntb.no.