Personvernerklæring Kandidatbasen

Personvernerklæring Kandidatbasen

Behandling av personopplysninger i Norsk Telegrambyrå AS i forbindelse med kandidatbasen og valgomater.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er:

Norsk Telegrambyrå AS (org.nr. 914797497) ved adm. dir. / sjefredaktør Tina Mari Flem

Hvis du har spørsmål om NTB-selskapenes behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på:

Epost: kundesenter@ntb.no
Telefon: 22 00 32 00
Forretningsadresse er: Skippergata 24 (Pressens hus), 0154 Oslo
Postadresse: Postboks 6817 St Olavs plass, 0130 Oslo

Formål

Norsk Telegrambyrå AS har opprettet Kandidatbasen og tilhørende valgomater med et  ønsker om å opplyse og bevisstgjøre velgerne om hvilke partier og listekandidater de er mest enige i. Ønsket er også å skape mer engasjement rundt valget og bidra til utvidet kunnskap om dem som stiller til valg.

Personopplysninger i kandidatbasen lagres iht. Personopplysningsloven § 3, Forholdet til ytrings- og informasjonsfriheten.

Personopplysninger som lagres inkluderer personopplysninger vi har mottatt fra Valgdirektoratet som navn, fødselsår, parti/liste-tilhørighet, listenummer, stilling, kjønn og kommune/fylke, i tillegg til opplysninger kandidaten selv velger å registrere i kandidabasen, som kan inkludere bilde, hjertesaker, svar på valgomat-spørsmål mm.

Informasjonskapsler/Cookies

Informasjon om informasjonskapsler ift. kandidatbase og valgomater kan du lese mer om i Altinget.dk - Cookie og personvernspolicy.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering.

Databehandler

NTB bruker følgende databehandler til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger i kandidabasen på våre vegne:

ApS Altinget.dk, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, Danmark