Etisk bruk av KI i pressemeldinger

Etisk bruk av KI i pressemeldinger
JLco Julia Amaral / Shutterstock / NTB
Effektiviser PR-arbeidet

Nå får du kunstig intelligens i kommunikasjonsplattformen vår.

Les mer om NTB Kommunikasjon
Utviklingen av kunstig intelligens (KI) skjer raskt, og med det følger også etiske spørsmål om hvordan KI skal brukes på en ansvarlig måte. Sammen med Kommunikasjonsforeningen tipser vi deg som skriver pressemeldinger, om når KI kan være en effektiv ressurs, og når du bør gjøre egne vurderinger.

Hvordan kan KI brukes i pressemeldinger?

Det er mange måter du kan bruke KI til å forbedre pressemeldinger på. Her er noen eksempler:

  • Idéfasen: KI kan gi deg forslag og idéer til nye pressemeldinger.
  • Skriving: KI kan brukes til å generere innhold til pressemeldinger, for eksempel skrive førsteutkast, foreslå titler eller forbedre ingressen.
  • Redigering: KI kan brukes til stavekontroll, til å endre tonen i teksten, til å gjøre teksten lengre eller kortere og til å komme med forslag til språklige forbedringer som gjør budskapet tydeligere.
  • KI-assistent: KI kan analysere data, finne informasjon og gi deg tilbakemelding på innholdet i pressemeldingen.
  • Oversetting: KI kan oversette pressemeldingen til andre språk.

– Mange etiske gråsoner

KI kan være en god sparringspartner når du skriver pressemeldinger. Det er likevel viktig å gjøre egne vurderinger for å bruke KI på en etisk og ansvarlig måte.

Kommunikasjonsforeningen har satt sammen en refleksjonspakke som løfter ansvarlig bruk av KI i kommunikasjonsfeltet. Refleksjonspakken utfordrer kommunikasjonsavdelinger til å gå gjennom alle delene av produksjonsprosessen og ta bevisste valg for hvor man skal bruke KI.

– Det finnes allerede regelverk som styrer bruken av kunstig intelligens, men disse regulerer ikke alt. Derfor finnes det mange etiske gråsoner som man selv må vurdere om en skal gå inn i. Og siden KI er relativt nytt, samtidig som vi ikke ser konsekvensen av bruken, så er det mye medlemmene våre er usikre på om de kan bruke KI til.

Det sier Svein Inge Leirgulen i Kommunikasjonsforeningen. Han forteller at det er viktig å tenke gjennom troverdigheten din som avsender. Feiler du, er det ingen som stoler på kommunikasjonen din i framtiden.

– Du må derfor være oppmerksom på opphavsrett, konfidensialitet, personvern, kildehenvisning, om vektingen av resultatet er balansert (f.eks. kjønn), originalitet og om fakta stemmer. Still deg spørsmålet om du faktisk kan stille deg bak resultatet, sier Leirgulen.

Tips for å bruke KI på en ansvarlig og etisk måte

Gjør din egen research: KI kan hjelpe deg med teksten, men gjør alltid din egen research for å sikre at informasjonen er nøyaktig og upartisk.

Vær kildekritisk: Bruk din egen dømmekraft for å avgjøre om informasjonen er pålitelig og relevant.

Vurder merking: Gjør en vurdering av om du bør informere om at KI er brukt til å lage eller forbedre pressemeldingen.

Hold deg oppdatert: Hold deg oppdatert på de siste retningslinjene for etisk bruk av KI i kommunikasjonsarbeidet.

– Vi anbefaler ikke å bruke KI til å produsere en større hel tekst, men det kan være veldig nyttig når du skal hente innsikt, lage mindre tekster, oversette, forkorte, lage sammendrag eller gjøre språkvask av tekst. Husk å vurdere når du bør merke at KI er brukt, sier Leirgulen.

19.06.2024

Vil du sende en pressemelding?

Les også
Hvordan få effekt av pressemeldingen
Maskot / NTB

Hvordan få effekt av pressemeldingen

Å skrive pressemeldinger trenger ikke å være vanskelig, så lenge du har de rette hjelpemidlene for å komme i gang. Her får du oversikt over hvordan du gir pressemeldingen den rette utformingen og sørger for den beste effekten.

Derfor bør pressemeldinger være en del av strategien deres
Dean Drobot / Shutterstock / NTB

Derfor bør pressemeldinger være en del av strategien deres

En av de største utfordringene kommunikatører står overfor, er å knytte kommunikasjon sammen med virksomhetsstrategien. Hovedutfordringen er å bygge og å opprettholde tillit*. Her er tre grunner til at pressemeldinger bør være en del av kanalmiksen og strategien deres.

Nyhetskriteriene som bør finnes i pressemeldingen
Shutterstock / NTB

Nyhetskriteriene som bør finnes i pressemeldingen

En redaksjon får flere hundre henvendelser og pressemeldinger hver eneste dag. Deres jobb er derfor å avgjøre hva som skal presenteres som en nyhet. Det er flere faktorer som spiller inn når saker skal velges ut, men en journalist vil alltid lete etter nyhetskriteriene i pressemeldingen.