Hvordan få effekt av pressemeldingen

Hvordan få effekt av pressemeldingen
Johner / NTB
Slik skriver du en god pressemelding

Få tips om hvilke elementer du bør ha med i pressemeldingen, og hvordan de bør struktureres.

Last ned malen for pressemeldinger
Elise Lindsetmo
Produktspesialist
Elise Lindsetmo
Å skrive pressemeldinger trenger ikke å være vanskelig, så lenge du har de rette hjelpemidlene for å komme i gang. Her får du oversikt over hvordan du gir pressemeldingen den rette utformingen og sørger for den beste effekten.

Pressemeldinger og mediene

Pressemeldinger har et formål – å få ut nyhetsverdi som gir redaksjonell omtale. For kommunikasjonsavdelinger er pressemeldinger en naturlig del av strategien. Det gir bedriften et godt utgangspunkt for å vise fagkompetanse innenfor sitt felt, nå ut til en målgruppe og bygge tillit gjennom redaksjonelle medier.

Flere elementer bør være på plass før du sender ut en pressemelding. Den bør ha en god struktur og inneholde nyhetskriterier som gjør at den er aktuell. Med aktuell menes at den omtaler noe i nær tid og inneholder relevante temaer. En god strategi gir deg mulighet til å være forberedt på uoppfordret presseomtale og til å komme med egne vinklinger som kan påvirke omdømmet.

Les mer: Nyhetskriteriene som bør finnes i en pressemelding

Skriv som en journalist

Hvem mottakeren er, har mye å si for hvilke saker som prioriteres på ulike tidspunkter. Er pressemeldingen relevant for riksmediene, lokalmediene og fagpressen? Tenk over hvem du skal nå ut til, og hva budskapet er. Det er de relevante medieoppslagene som gir best effekt.

En pressemelding skal være nøktern og effektiv i språket. Formuler nyhetspoenget allerede i tittelen, og bruk ingressen til å utdype nyheten. Vent med bakgrunn og sitater til lenger ned i teksten. Husk at journalisten vurderer pressemeldingen med et kritisk blikk. Skriv nyhetssaken som en journalist, og få frem poengene som målgruppen din er opptatt av.

Les mer: Når er det best å sende ut en pressemelding?

Nyhetsovervåking

Nyhetsbildet forandrer seg raskt, og når noe relevant skjer innenfor ditt fagfelt, er det strategisk å ha samme informasjon som pressen.

Med nyhetsovervåking fra NTB får du oppdatering på nyhetsbildet samtidig som landets redaksjoner. Oppsettet kan justeres så du får varsler om saker og hendelser som er aktuelle for bransjen din. Inkludert i tjenesten nyhetsovervåking får du to uvurderlige planleggingsverktøy: arbeidsplaner og nyhetskalender.

  • Arbeidsplaner gir et overblikk over det viktigste som skjer de neste 24 timene. Her samler redaksjonen i NTB sakene vi planlegger å dekke. Det gir deg et forsprang på hvilke planlagte saker som vil prege nyhetsbildet.
  • Nyhetskalender dekker et vidt spekter av begivenheter flere måneder frem i tid. Kalenderen har oversikt over politikk og samfunnsliv, økonomi, næringsliv, kultur og sport. Her får du raskt svar på hva som skjer, og når – på det området som er aktuelt for din bedrift og bransje.

Trenger du hjelp til å skrive en pressemelding?

NTB Kommunikasjon er en kommunikasjonsplattform som gjør det enkelt å sende pressemeldinger rett inn i medienes arbeidsverktøy. Her kan dere publisere, distribuere og måle effekten av pressemeldingene.

Send pressemeldinger med NTB Kommunikasjon.Last ned ned malen for pressemeldinger
11.09.2023

Spørsmål om pressemeldinger?

Spørsmål om nyhetsovervåking

Les også
Derfor bør pressemeldinger være en del av strategien deres
Dean Drobot / Shutterstock / NTB

Derfor bør pressemeldinger være en del av strategien deres

En av de største utfordringene kommunikatører står overfor, er å knytte kommunikasjon sammen med virksomhetsstrategien. Hovedutfordringen er å bygge og å opprettholde tillit*. Her er tre grunner til at pressemeldinger bør være en del av kanalmiksen og strategien deres.

Trender for pressemeldingen – se statistikk for 2023
Maskot / NTB

Trender for pressemeldingen – se statistikk for 2023

Når sendte kundene våre ut pressemeldinger i 2023, og hvilke pressemeldinger ble mest lest? Last ned årsrapporten for 2023.

Nyhetskriteriene som bør finnes i pressemeldingen
Shutterstock / NTB

Nyhetskriteriene som bør finnes i pressemeldingen

En redaksjon får flere hundre henvendelser og pressemeldinger hver eneste dag. Deres jobb er derfor å avgjøre hva som skal presenteres som en nyhet. Det er flere faktorer som spiller inn når saker skal velges ut, men en journalist vil alltid lete etter nyhetskriteriene i pressemeldingen.