Hva med personvernet i bilder og video?

Hva med personvernet i bilder og video?
Gorm Kallestad / NTB
Personvern oppsummert:

– Alle har retten til eget bilde.

– Personvernet varer ikke evig.

– Skill mellom redaksjonell og kommersiell bruk.

Les mer om bilderettigheter
Her er våre tips til hva dere må tenke på når det er personer på et bilde.

Alle har retten til eget bilde

Det gjelder uavhengig av om bruken er redaksjonell eller kommersiell. Retten til eget bilde er først og fremst regulert av åndsverkloven § 104.

Som en hovedregel kan ikke et fotografi som avbilder en person, gjengis eller vises offentlig uten samtykke fra den avbildede.

Åndsverkloven åpner for noen få unntak, blant annet

  • når avbildningen er aktuell og har allmenn interesse
  • når bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse
  • i politietterforskninger
  • under visse betingelser i vitenskapelige tekster og biografier

Les mer om unntakene i åndsverkloven.


Tips!
Mediebanken vår kan være løsningen for å håndtere samtykke for lagring (GDPR) og for å ha oversikt over bruksrettigheter for bilder og video.

Personvernet varer ikke evig

Når opphører personvernet? Vernet gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av personens dødsår.

Det er forskjell på å bruke bildet redaksjonelt og kommersielt

Hvordan skal dere bruke bildet? Skal bildet illustrere en nyhetssak, eller skal dere bruke det for å markedsføre et produkt eller en tjeneste? Vi skiller mellom redaksjonell og kommersiell bruk av bilder.

Redaksjonell bruk

Redaksjonell bruk av bilder vil si at dere bruker bildene til en redaksjonell sak, slik som i bøker, i avisartikler, i magasiner og på nettsteder. Bruken av et bilde skal knyttes mot en direkte relevant tekst som er av en viss offentlig interesse. Det betyr at dere bruker bildet for å dokumentere, beskrive eller formidle en situasjon. I nyhetssammenheng dreier det seg om å formidle noe som er av allmenn interesse.

Kommersiell bruk

Kommersiell bruk av bilder kan være bildebruk i alt fra annonser, reklamebrosjyrer og illustrasjoner til skilting, profilering, produktpromotering og andre bruksområder der dere knytter bildet til tekst som har et promoterings- eller salgsformål.

11.02.2020
Ler mer om bilder
Bilderettigheter – kort forklart
Shutterstock / NTB

Bilderettigheter – kort forklart

Her er en nyttig ordliste som gir deg oversikt over bilderettigheter og bruk av bilder. Vi gir deg en kort forklaring på de vanligste begrepene. Opphavsrett, vannmerke og bildekreditering – vet du hva de ulike begrepene betyr?

Få orden på bildefilene
Johner Images / NTB

Få orden på bildefilene

Synes dere det er vanskelig å holde orden på bilder, rettigheter og bruk? Vi har alle vært der – på leting gjennom felles mapper og eposter på jakt etter et bilde.

Bildeserier
Shutterstock / NTB

Bildeserier

Bli inspirert av aktuelle og sesongbaserte bildeserier! Her kan du se et lite utvalg av modellklarerte illustrasjonsbilder fra bildeportalen.

Mediebank
Shutterstock / NTB

Mediebank

Mediebanken hjelper dere med å lagre og å finne igjen bilder, video og grafikk. Som kunde får dere tilgang til vår kompetanse i å håndtere, lagre, søke etter og publisere filer.

Hva med opphavsretten?
Heiko Junge / NTB

Hva med opphavsretten?

Her er noen tips og råd for hvordan dere går fram når dere ønsker å bruke et bilde dere ikke eier selv.