Hva med personvernet?

Hva med personvernet?
Gorm Kallestad / NTB
Personvern oppsummert:
– Alle har retten til eget bilde.
– Personvernet varer ikke evig.
– Skill mellom redaksjonell og kommersiell bruk.
Her er våre tips til hva dere må tenke på når det er personer på et bilde.

Alle har retten til eget bilde

Det gjelder uavhengig av om bruken er redaksjonell eller kommersiell. Retten til eget bilde er først og fremst regulert av åndsverkloven § 104. Fotografi som avbilder en person, kan dere ikke gjengi eller vise offentlig uten samtykke fra den avbildede, unntatt når

  • avbildningen er aktuell og har allmenn interesse
  • avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet
  • bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse
  • eksemplar av avbildningen på vanlig måte vises som reklame for fotografens virksomhet og den avbildede ikke nedlegger forbud, eller
  • bildet brukes som omhandlet i § 33 andre ledd eller § 37 tredje ledd.

Personvernet varer ikke evig

Når opphører personvernet? Vernet gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av personens dødsår.

Det er forskjell på å bruke bildet redaksjonelt og kommersielt

Hvordan skal dere bruke bildet? Skal bildet illustrere en nyhetssak, eller skal dere bruke det for å markedsføre et produkt eller en tjeneste? Vi skiller mellom redaksjonell og kommersiell bruk av bilder.

11.02.2020
Redaksjonell og kommerisell bruk