Bilderettigheter – kort forklart

Bilderettigheter – kort forklart
Shutterstock / NTB
Last ned guide for bildebruk

NTB er Nordens største bildebyrå. Vi har egne fotografer og et tett samarbeid med bildeleverandører fra hele verden. Guiden er basert på spørsmål vi ofte får av kunder om bildebruk.

Last ned guiden
Joakim Nilsson
Kommersiell direktør
Joakim Nilsson
+47 91 77 09 71
Her får du nyttig informasjon som gir deg oversikt over bilderettigheter og bruk av bilder. Vi gir deg en kort forklaring på de vanligste begrepene. Opphavsrett, vannmerke og kreditering – vet du hva de ulike begrepene betyr?

Det er viktig å ha kontroll på termene knyttet til bilderettigheter. Ulovlig bruk av bilder kan koste deg dyrt. Vi i NTB mottar daglig mange spørsmål om bilderettigheter, ettersom vi tilbyr kunder alt fra dagsferske nyhetsbilder, illustrasjonsbilder til historiske bilder. Her er svarene på de vanligste spørsmålene vi får.

Bruk av bilder reguleres av åndsverkloven. Du er selv ansvarlig for å etterfølge lovbestemmelsene.

Hva er bilderettigheter?

Alle fotografier – både kunstneriske verk og enkle bilder – er beskyttet av åndsverkloven. Både fotografen og de som er avbildet på fotografiet, har rettigheter.

Du må alltid undersøke rettighetene knyttet til et bilde før du tar det i bruk.

Hva betyr det at fotografen har rettigheter til bildet?

Det er fotografen som eier rettighetene til bildene hen tar. Slik er det for alle bilder, uavhengig av motiv eller kvalitet, og uansett om bildet er tatt med et profesjonelt kamera eller en mobiltelefon.

Hovedregelen er at du ikke kan publisere bilder som du ikke eier rettighetene til. Hvis du vil bruke bildet, kan du kjøpe en lisens til å publisere det, enten direkte av fotografen eller av bildebyrået som representerer fotografen.

Husk at hvis det er personer på bildet, har de avbildede også rettigheter.

Les mer om opphavsrett her. Ofte blir copyright brukt i samme betydning som opphavsrett.

Er alle bilder beskyttet av opphavsrett?

Åndsverkloven skiller mellom fotografiske verk og fotografiske bilder. Begge deler er beskyttet av loven.

For å anses som et fotografisk verk må bildet være tilstrekkelig originalt og kreativt. Disse er beskyttet av opphavsrett.

Fotografiske bilder er alle mulige andre bilder, for eksempel enkle, hverdagslige bilder tatt med mobiltelefonen. Disse er også beskyttet av loven, selv om de ikke regnes som åndsverk.

I praksis er det sjeldent behov for å skille mellom de to kategoriene. Fotografiske verk er beskyttet for en lengre tidsperiode enn fotografiske bilder, men ellers behandles disse likt i loven.

Hva menes med avbildets rettigheter?

Bilder av mennesker kan som hovedregel ikke publiseres uten samtykke av den avbildede. Det finnes likevel unntak som du bør være klar over. Tre sentrale unntak er der bildet har allmenn og aktuell interesse, der personen som er avbildet, er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet, eller der bildet gjengir store forsamlinger og lignende. Hvis du er i tvil om du kan bruke bildet under disse unntakene, bør du være på den sikre siden og klarere bruken.

I NTB tilbyr vi modellklarerte bilder. Det betyr at personene som er avbildet, har forhåndsgodkjent visse typer bruk av bildet.

Kan du forskjellen på åndsverkloven og GDPR? Les mer om GDPR og bilder her.

Hva menes med modellklarerte bilder?

Et modellklarert bilde innebærer at personer som er avbildet, har godkjent bruk av bildet i ulike sammenhenger. Bildebyråer vil kunne hjelpe deg med å avklare om bilder er modellklarerte.

Bilder som er godkjent til å brukes i kommersielle sammenhenger, kan likevel ha restriksjoner for sensitiv bruk, som reklame for politiske partier, sykdommer, seksualitet osv.

Tips! Bli inspirert av aktuelle og sesongbaserte bildeserier. Her kan du se et lite utvalg av modellklarerte illustrasjonsbilder fra bildeportalen.

Kan jeg bruke et bilde som går viralt?

Åndsverkloven gjelder uavhengig av hvor mange andre som har delt bildet. Du kan altså ikke fritt dele et bilde bare fordi andre har gjort det samme.

Hva betyr bildekreditering?

Bildekreditering betyr at du oppgir fotografen eller bildebyrået som eier bildet, når du bruker bildet.

At du krediterer fotografen, betyr ikke at du kan bruke et bilde fritt. Du må alltid kontakte fotografen eller bildebyrået for å kjøpe lisens til å bruke bildet.

Hovedregelen er at fotografen skal krediteres i samsvar med god skikk. Dette gjelder også dersom du selv er avbildet. Hva som er «god skikk», bestemmes av blant annet bransjepraksis.

Ofte har bildebyråer egne anvisninger om hvorvidt og hvordan bildene deres skal krediteres. Du er selv ansvarlig for å undersøke hvordan bildet skal krediteres. Se for eksempel hvordan bilder i NTBs bildebase skal krediteres.

Andre ord som ofte betyr det samme, er credit, byline og attribusjon.

Kan jeg bruke et bilde med eller uten vannmerke?

Et vannmerke er fotografens eller bildebyråets navn «stemplet» inn i bildet. Et vannmerke brukes for å tydeliggjøre eieren av bildet og for å forhindre ulovlig bruk av det.

Reglene om opphavsrett gjelder selv om du finner bildet på nett uten noe vannmerke. Hovedregelen er at dersom det ikke er mulig å finne ut hvem som eier rettighetene til et bilde, bør man la være å bruke det – vannmerke eller ei.

Cornelius Poppe / NTB
Til venstre: vannmerke. Til høyre: logo.

Det er forskjell på et vannmerke, som er ment å forhindre misbruk, og en logo som promoterer fotografen eller bildebyrået. Et vannmerke dekker ofte store deler av bildet for å hindre at noen kan presentere det som sitt eget. Et bilde med fotografens eller byråets logo i et hjørne ofte skyldes en bruksavtale dem imellom. Juridisk sett er det likevel ingen forskjell – uavhengig av vannmerke eller logo må bruken klareres med den som har rettighetene til bildet.

Kommersiell eller redaksjonell bruk av bildet?

Skal bildet illustrere en nyhetssak, eller skal du bruke det for å markedsføre et produkt? Hvordan du skal bruke bildet, er viktig for prisen når du kjøper lisens til å bruke det. Vi i NTB skiller mellom redaksjonell og kommersiell bruk av bilder.

Redaksjonell bruk: Bruken av et bilde skal knyttes mot en direkte relevant tekst som er av en viss offentlig interesse. Dette betyr at du bruker bildet for å dokumentere, beskrive eller formidle en situasjon.

Kommersiell bruk: Å bruke et bilde i kommersiell sammenheng betyr enkelt sagt at bildet brukes av virksomheter og organisasjoner som har et profilerings- eller salgsformål. Les mer om kommersiell bruk av bilder her.

Er stockbilder gratis?

Stockbilder kommer ofte fra samlinger med bilder man bruke som illustrasjonsbilder. Fordi stockbilder ofte blir brukt i utstrakt grad, tror mange at de er gratis og kan brukes fritt. Det er ikke tilfellet. Det finnes mange leverandører av stockbilder, og man må alltid undersøke hvilke bilderettigheter som gjelder. Husk også på å undersøke om de avbildedes rettigheter er klarert dersom det er mennesker på bildene.

Vil du motta lignende bloggartikler fra NTB?

Meld deg på nyhetsbrev

12.05.2020

Spørsmål om bildebruk?

Les også
Bilderettigheter – last ned guide for bildebruk
Voronaman / Shutterstock / NTB

Bilderettigheter – last ned guide for bildebruk

Kan du ta et bilde fra Google, sosiale medier eller en nettavis og bruke det slik du vil? Det korte svaret er nei, uavhengig av om du skal bruke bildet i jobbsammenheng eller vil publisere det som privatperson. Lær mer om bilderettigheter her.

Bilder og GDPR – håndterer dere bilder rett?
Maskot / NTB

Bilder og GDPR – håndterer dere bilder rett?

Bedrifter som har bilder av medarbeidere og andre personer, kan ofte ha behov for et system som gjør det lett å håndtere samtykker og samtidig ha oversikt over bruksrettigheter til bildene. Da kan løsningen være å bruke en mediebank.

Hva med opphavsretten?
Heiko Junge / NTB

Hva med opphavsretten?

Her er noen tips og råd for hvordan dere går fram når dere ønsker å bruke et bilde dere ikke eier selv.

Bildeserier
Shutterstock / NTB

Bildeserier

Bli inspirert av aktuelle og sesongbaserte bildeserier! Her kan du se et lite utvalg av modellklarerte illustrasjonsbilder fra bildeportalen.

Bilderettigheter og avtalevilkår
Berit Roald / NTB

Bilderettigheter og avtalevilkår

Alle brukere av NTBs bilder er selv ansvarlige for bruk og avklaring av rettigheter.

Spørsmål om bilderettigheter eller kjøp av bilder?