Bilderettigheter – kort forklart

Bilderettigheter – kort forklart
Shutterstock / NTB
Nordens største bildebyrå

I bildeportalen vår har vi 400 millioner bilder, videoer og grafikker.

Gå til NTBs bildeportal
Joakim Nilsson
Produktsjef
Joakim Nilsson
Her er en nyttig ordliste som gir deg oversikt over bilderettigheter og bruk av bilder. Vi gir deg en kort forklaring på de vanligste begrepene. Opphavsrett, vannmerke og bildekreditering – vet du hva de ulike begrepene betyr?

Det er viktig å ha kontroll på termene knyttet til bilderettigheter. Ulovlig bruk av bilder kan koste deg dyrt. Vi i NTB mottar daglig mange spørsmål om bilderettigheter, ettersom vi tilbyr kunder alt fra dagsferske nyhetsbilder, illustrasjonsbilder til historiske bilder. Her er svarene på de vanligste spørsmålene vi får.

Bruk av bilder reguleres av åndsverkloven. Du er selv ansvarlig for å etterfølge lovbestemmelsene.

Hva er bilderettigheter?

Bilderettigheter er et paraplybegrep for det juridiske beskrevet i åndsverkloven om bruk av bilder og fotografier. Du må alltid undersøke bilderettighetene knyttet til et bilde før du tar det i bruk. Med det menes blant annet opphavsretten, modellklarering og hvordan du har rett til å bruke bildet. Videre i artikkelen forklarer vi mange begreper knyttet til bilderettigheter.

Hva er opphavsrett?

Det er eieren av bildet som har opphavsrett til bildet. Hvis du vil bruke bildet kan du kjøpe en lisens til å bruke det, enten direkte av fotografen eller av bildebyrået som representerer fotografen. Opphavsrettighetene til fotografiske verk reguleres av åndsverkloven. Hovedreglene sier at du ikke kan publisere eller bruke bilder som du ikke eier rettighetene til. Fotografen, eller skaperen av verket, er opphavsmann av bildet. Opphavsmannen kan overdra salgs- og bruksrettighetene til andre. Du kan kjøpe lisens til å bruke et bilde av opphavsmannen eller et bildebyrå.

Les mer om opphavrett her. Andre ord som ofte betyr det samme: copyright.

Kan jeg bruke et bilde som går viralt?

Opphavsretten gjelder uavhengig av hvor mange andre som har delt bildet. Hovedreglene for bruk av bilder er:

  1. Kjøp retten til å bruke bildet. Det er ofte et bildebyrå som forvalter dette på vegne av fotografen.
  2. Få tillatelse av den som er avbildet til å bruke bildet.

Det finnes to unntak: Satire og kunst. Hvis bedriften din hovedsakelig driver med satire eller kunst, kan det hende at unntaket gjelder deg.

Hva betyr bildekreditering?

Bilde- eller fotokreditering betyr at du oppgir fotograf og/eller bildebyrået som eier bildet, når du bruker bildet.

At du krediterer fotografen betyr ikke at du kan bruke et bilde fritt. Du må alltid kontakte fotograf eller bildebyrå for å kjøpe lisens til å bruke bildet slik du skal bruke det, og undersøke hvordan bildet skal krediteres. Dette gjelder også dersom om det er deg selv som er avbildet.

Du er ansvarlig for å undersøke hvordan bildet skal bildekrediteres. Se for eksempel hvordan bilder i NTBs bildebase skal krediteres.

Andre ord som ofte betyr det samme: credit, byline.

Kan jeg bruke et bilde med vannmerke?

Et vannmerke er fotografens eller bildebyråets navn stemplet inn i bildet. Vannmerke brukes for å tydeliggjøre eieren av bildet og for å forhindre ulovlig bruk av det.

Regler om opphavsrett gjelder selv om man finner et bilde på nett uten vannmerke. Hovedregelen er at dersom det ikke er mulig å finne ut hvem som eier rettighetene av et bilde, bør man la være å bruke det – vannmerke eller ei.

Cornelius Poppe / NTB
Til venstre: vannmerke. Til høyre: logo.

Det er forskjell på et vannmerke, som er ment å forhindre misbruk, og en logo som promoterer fotografen eller bildebyrået. Et vannmerke dekker ofte store deler av bildet for å forhindre misbruk, mens et bilde med fotografens eller byråets logo i et hjørne ofte skyldes en bruksavtale dem imellom.

Kommersiell eller redaksjonell bruk av bildet?

Skal bildet illustrere en nyhetssak eller skal du bruke det for å markedsføre et produkt? Hvordan du skal bruke bildet er viktig for prissetting når du kjøper lisens til å bruke det. Vi skiller mellom redaksjonell og kommersiell bruk av bilder.

Redaksjonell bruk: Bruken av et bilde skal knyttes mot en direkte relevant tekst som er av en viss offentlig interesse. Dette betyr at man bruker bildet for å dokumentere/beskrive/formidle en situasjon.

Kommersiell bruk: Bruk av bilder i kommersielle sammenhenger kan være annonser, reklamebrosjyrer, arrangementer eller andre bruksområder der bildet er knyttet til et promoterings- eller salgsformål.

Hva menes med personvern i bilder?

Bilder av mennesker kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede. Det finnes likevel unntak som du bør være klar over. Et av disse er når personen som er avbildet er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet. Det er også en viktig forskjell på om bildet skal brukes i redaksjonell eller kommersiell sammenheng.

Kan du forskjellen på åndsverkloven og GDPR? Les mer om GDPR og bilder her.

Hva menes med modellklarerte bilder?

Et modellklarert bilde innebærer at personer som er avbildet har godkjent bruk av bildet i ulike sammenhenger. Både eksterne faktorer som klær og utstyr, og personlige faktorer som tatoveringer og stemme, kan identifisere mennesker. Bildebyråer vil hjelpe deg med å avklare om bilder er modellklarerte.

Bilder som en godkjent til å brukes i kommersielle sammenhenger kan likevel ha restriksjoner for sensitiv bruk, som reklame for politiske partier, sykdommer, seksualitet osv.

Tips! Bli inspirert av aktuelle og sesongbaserte bildeserier. Her kan du se et lite utvalg av modellklarerte illustrasjonsbilder fra bildeportalen.

Er stockshots gratis?

Uttrykket stockshots kan oversettes til illustrasjonsbilder på norsk. Fordi dette er bilder som i ofte blir brukt i utstrakt grad, er mange av den oppfatning at stockshots er gratis og kan brukes fritt. Det er ikke tilfellet. Det finnes mange leverandører av stockshots og man må alltid undersøke hvilke bilderettigheter som gjelder. Husk også på å undersøke om bildet er modellklarert.

Vil du motta lignende bloggartikler fra NTB?

Meld deg på nyhetsbrev

12.05.2020

Spørsmål om bildebruk?

Les også
Bilder og GDPR – håndterer dere bilder rett?
Maskot / NTB

Bilder og GDPR – håndterer dere bilder rett?

I bilder og videoer der det er med personer, kreves det GDPR-godkjenning fra den avbildede på samme måte som med annen persondata. Mediebanken vår kan være løsningen for å håndtere samtykke og å ha oversikt over bruksrettigheter.

Hva med opphavsretten?
Heiko Junge / NTB

Hva med opphavsretten?

Her er noen tips og råd for hvordan dere går fram når dere ønsker å bruke et bilde dere ikke eier selv.

Hydro: – Mediebanken er en fremoverlent løsning
Marius Motrøen / Hydro

Hydro: – Mediebanken er en fremoverlent løsning

I Hydro er tusenvis av ansatte fra over 40 land aktive brukere av mediebanken og bruker den for å håndtere og få tilgang til bilder og video.

Hva med personvernet i bilder og video?
Gorm Kallestad / NTB

Hva med personvernet i bilder og video?

Her er våre tips til hva dere må tenke på når det er personer på et bilde.

Bildeserier
Shutterstock / NTB

Bildeserier

Bli inspirert av aktuelle og sesongbaserte bildeserier! Her kan du se et lite utvalg av modellklarerte illustrasjonsbilder fra bildeportalen.

Bilderettigheter og avtalevilkår
Berit Roald / NTB

Bilderettigheter og avtalevilkår

Alle brukere av NTBs bilder er selv ansvarlige for bruk og avklaring av rettigheter.

Spørsmål om bilderettigheter eller kjøp av bilder?