Send inn en jubilantomtale
Shutterstock / NTB

Send en jubilantomtale

Vi distribuerer din jubilantomtale

Fyller du rundt år? NTB videreformidler korte jubilantomtaler til en rekke lokalaviser. Personer som fyller 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95 og 100 år eller mer, kan sende inn omtale. Skjemaet for innsending av jubilantomtalen ligger litt ned på denne nettsiden.

Bodil Hydle
Produktansvarlig
Bodil Hydle
22 03 44 18

Følgende aviser har i dag tilgang på jubilantomtaler fra NTB:

Adresseavisen, Aftenposten, Bergens Tidende, Dagsavisen, Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad, Tønsbergs Blad og Vårt Land.

Savner du din lokalavis? Ønsker du å sende jubilantomtalen til andre aviser enn de som er nevnt over, må du selv sende omtalen dit den skal.

Vær oppmerksom på følgende når du sender inn en jubilantomtale:

  • Jubilantomtalen skal være nøytral og kort, ikke lengre enn 170 ord. Skriv en løpende tekst med fullstendige setninger. For lange tekster godtas dessverre ikke.
  • Opplysningene du kan ta med, er: fødested, nåværende/siste stilling og arbeidsplass, utdannelse og praksis, yrkeskarriere, andre aktiviteter for samfunnet, verv og andre engasjementer, hederstegn, familie, sport- og fritidsinteresser.
  • Legg gjerne ved et foto. Det bør være et portrett eller et bilde der vi kan ta et portrettutsnitt. Det må være skarpt og ha tilstrekkelig bildeoppløsning for å komme på trykk.
  • Vi vil gjerne ha omtalen to uker før fødselsdagen, og minst én uke før.
  • Vi gjør oppmerksom på at jubilantomtaler behandles som redaksjonelt stoff, og at NTB forbeholder seg retten til å redigere teksten.

NB: Skriver du på vegne av jubilanten, må vedkommende godkjenne omtalen.

Om NTB

NTB er et uavhengig nyhetsbyrå. Vi har i over 150 år vært en sentral aktør i norsk offentlighet. Våre redaksjoner overvåker, sorterer og dekker nasjonale og internasjonale hendelser døgnet rundt. Hver dag leverer NTBs journalister, fotografer og grafikere redaksjonelt innhold til nærmere 200 medier.

Samfunnsoppdraget vårt er å gi rask og pålitelig oversikt over de viktigste nyhetene.

Bildearkivet vårt inneholder historiske bilder tilbake til 1800-tallet og representerer Norges visuelle nyhetshukommelse. Med over 300 millioner bilder, videoer og grafikker er vi Nordens største bildebyrå.

NTB er i front med innovativ teknologiutvikling for mediemarkedet, som lokaltilpasset robotjournalistikk og mediebank.

Vi tilbyr mange ulike språk- og kommunikasjonstjenester til organisasjoner, offentlig sektor og næringslivet, som distribusjon av pressemeldinger, oppdragsfoto og skrivekurs.

Les mer om oss