Hvordan bli en bedre bildebruker – del 1, bildepsykologi

Hvordan bli en bedre bildebruker – del 1, bildepsykologi
Pupa Neumann / Plainpicture / NTB
Bli en bedre bildebruker

I denne artikkelserien vil du få tips som kan bidra til at du bruker bilder bedre, mer effektivt og trygt. Målet er å inspirere deg til å være en bevisst bildebruker!

Elisabeth Høiberg
Visuell rådgiver, NTB
Elisabeth Høiberg
90016922
Elisabeth Høiberg er visuell rådgiver i NTB og har 10 års erfaring fra bildebyrå-bransjen. Hun har bakgrunn i kunstfotografi og har også jobbet som fotograf. Her er hennes tips for å bli en bedre bildebruker.

Bilder i kommunikasjon

Bildets språk har stor kraft, hvis de riktige visuelle grepene er brukt. For deg som jobber med kommunikasjon, er det viktig å være bevisst på dette. Ved å bruke bilder korrekt kan vi skape et sterkere og mer effektivt budskap.

Vår psykologi og oppfatning av bilder

Gestalt-prinsippet er en teori som sier at vi mennesker har en evne til å se sammenhengende former selv om de ikke nødvendigvis er der. Dette hjelper oss med å organisere tanker, og det påvirker vår forståelse av bilder i stor grad. Vår opplevelse av delene er mer bestemt av helheten enn omvendt.

Elisabeth Høiberg / NTB
Denne teorien ble testet av Høiberg på et seminar, hvor publikum ble spurt om hva de så. 90 prosent av deltakerne i salen så en firkant over fire sirkler. Men faktum er at det vi ser på, er fire uferdige sirkler. Firkanten eksisterer kun i vår oppfatning, ifølge gestaltteorien.

Kontinuitet

Menneskesinnets tendens til å se elementer som ligner, kalles kontinuitet. En film, for eksempel, er en serie med individuelle rammer, men vi oppfatter det som en kontinuerlig helhet.

Vi leter ofte etter kontinuitet i bilder, så med enkle visuelle grep som form, farge, repetisjon og lys kan man sette sammen ulike bilder og likevel fortelle en mer kompleks og helhetlig historie.

Hayden Verry / Marie Docher / Plainpicture / NTB

"Felles skjebne"

Dette er et annet gestaltprinsipp som går ut på at elementer som beveger seg i samme retning, umiddelbart blir til en gruppe med samme formål.

I eksempelet over ser du tre bilder hvor noen av hovedelementene beveger seg i samme retning, mens andre bryter med det. Med både kontinuitet i form av lys og fargebruk, og elementer som snakker sammen på tvers av de individuelle bildene, vil det være naturlig å oppfatte disse bildene i sammenheng. Legg merke til at kvinnen i bilde nummer én knyttes til fuglene i bilde nummer to ved hjelp av retning og bevegelse.

Mannen i midten bryter derimot dette bevegelsesmønsteret og kan derfor oppfattes som om han bryter med selve formålet. I denne sammenhengen kan han nærmest oppfattes som en trussel for de andre elementene i bildene.


Se et utvalg bilder i bildeportalen

Fargeklang

Farger danner basen for visuell kommunikasjon. På lik linje med musikk finner vi ulike klanger i bilder.

  • Monokromatisk fargeklang: Når et bilde hovedsakelig består av nyanser av samme farge, kalles det en monokromatisk fargeklang.
  • Komplementær fargeklang: Dette innebærer å bruke farger som står motsatt av hverandre i fargesirkelen.

Mikesch / Plainpicture / NTB
Bildet til venstre viser noen av de monokromatiske fargeklangene man finner i bilder. Bildet til høyre illustrerer komplementære fargeklanger.


Under er to eksempler på hvordan fargeklang kan bli brukt.

Mikesch / Plainpicture / NTB
På dette bildet finner vi en analog klang, denne typen fargebruk er ofte funnet i naturen og gir oss en følelse av ro.

Pupa Neumann / Plainpicture / NTB
I dette bildet er det blitt brukt en utvidet komplementærkontrast. Her ser vi en helt annen dynamikk. Kontrastene forsterker og får frem det beste i hverandre, og i dette tilfellet skaper det mye liv og bevegelse i bildet.

Et bilde skal kommunisere det du vil oppnå med å bruke det. Alt er lov når det kommer til bruk av farger, men om man er bevisst på hvordan fargene i seg selv kan forsterke budskapet, er det et nyttig verktøy.

Ilustrasjonsbilder

NTB er Nordens største bildebyrå med over 400 millioner bilder og videoer du kan søke etter i bildeportalen. I bildeportalen vår finner du historiske bilder og nyhetsbilder fra Norge og fra internasjonale bildebyråer verden over, som Reuters, AP og AFP.

Vi har spesialisert oss på bilder med ekte mennesker i virkelige situasjoner. Hos oss finner dere et bredt mangfold av illustrasjonsbilder og -videoer, både fra egenproduksjonen vår og fra et bredt utvalg av leverandører.

21.11.2023

Spørsmål om bilder?

Les mer
Illustrasjonsbilder og -videoer
Maskot / NTB

Illustrasjonsbilder og -videoer

Vi har spesialisert oss på modellklarerte bilder og videoer med autentiske personer i ulike situasjoner.

Bilder og GDPR – håndterer dere bilder rett?
Maskot / NTB

Bilder og GDPR – håndterer dere bilder rett?

Bedrifter som har bilder av medarbeidere og andre personer, kan ofte ha behov for et system som gjør det lett å håndtere samtykker og samtidig ha oversikt over bruksrettigheter til bildene. Da kan løsningen være å bruke en mediebank.

Bilderettigheter – last ned guide for bildebruk
Voronaman / Shutterstock / NTB

Bilderettigheter – last ned guide for bildebruk

Kan du ta et bilde fra Google, sosiale medier eller en nettavis og bruke det slik du vil? Det korte svaret er nei, uavhengig av om du skal bruke bildet i jobbsammenheng eller vil publisere det som privatperson. Lær mer om bilderettigheter her.

Bildeportal
Tore Wuttudal / NN / Samfoto / NTB

Bildeportal

Nordens største bildebyrå – søk blant 400 millioner bilder, videoer og grafikker. Hos oss finner du bilder av alt fra nyheter og sport til modellklarerte illustrasjons- og stockbilder.

Mediebank
Shutterstock / NTB

Mediebank

Mediebanken er en norskutviklet bildebank som gjør det lett å lagre, finne igjen og dele bilder, videoer og grafikk. Den passer like godt enten virksomheten deres er stor eller liten, offentlig eller privat.