Nyhetsgrafikk
Faksimile Aftenposten / grafikk fra NTB

Nyhetsgrafikk

Vi visualiserer historien

Nyhetsgrafikk er en av de mest pedagogiske og leservennlige måtene å presentere nyheter på. Teknologi og forskning blir mer forståelig, og store mengder tall og data samles og gis mening. Komplekse hendelsesforløp blir oversiktlige slik at leserne lettere kan følge historien.

16 900
nyhetsgrafikker
11
års erfaring
3 050
interaktive grafikker

Se noen nyhetsgrafikker

-

Spørsmål om nyhetsgrafikk?