Nyhetsgrafikk
Faksimile Aftenposten / grafikk fra NTB

Nyhetsgrafikk

Vi visualiserer historien

Nyhetsgrafikk er en av de mest pedagogiske og leservennlige måtene å presentere nyheter på. Teknologi og forskning blir mer forståelig, og store mengder tall og data samles og gis mening. Komplekse hendelsesforløp blir oversiktlige slik at leserne lettere kan følge historien.

22 00 32 00
19 800
nyhetsgrafikker
11
års erfaring
3 500
interaktive grafikker

Spørsmål om nyhetsgrafikk?

Se noen nyhetsgrafikker

-