Bilderettigheter
Berit Roald / NTB

Bilderettigheter og avtalevilkår

Bruk – kreditering – personvern – opphavsrett

Alle brukere av NTBs bilder er selv ansvarlige for bruk og avklaring av rettigheter. Vi gjør spesielt oppmerksom på avbildedes rettigheter ved bruk av fotografi i kommersiell sammenheng, jf. § 104 i Lov om opphavsrett til åndsverk (åndsverkloven).

22 00 32 00
To ulike bruksområder

Hvordan kreditere bildet korrekt?

Foto: Ola Nordmann / NTB

Når dere har kjøpt og publiserer bilder fra en av våre samarbeidspartnere, skal dere kreditere på denne måten:

Foto: Doug Peters / PA Photos / NTB

Dere kan også bruke det internasjonale copyright-tegnet slik:

© Gonzalo Fuentes / Reuters / NTB

Lisenstakeren skal ved bruk av bilder sørge for kildeangivelse med fotografens navn og byrå. Brudd på dette punktet kan medføre et gebyr tilsvarende 100 % av kjøpesummen.

Retten til eget bilde

Retten til eget bilde er først og fremst knyttet til åndsverkloven § 104. Bestemmelsen lyder slik:

Fotografi som avbilder en person, kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når:

a) avbildningen har aktuell og allmenn interesse
b) avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet
c) bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse
d) eksemplar av avbildningen på vanlig måte vises som reklame for fotografens virksomhet og den avbildede ikke nedlegger forbud, eller
e) bildet brukes som omhandlet i § 33 andre ledd eller § 37 tredje ledd.
Vernet gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av avbildedes dødsår.

Les mer om retten til eget bilde her.

Modellklarerte illustrasjonsbilder

REDAKSJONELLE BILDER:

Denne bildebasen inneholder modellklarerte illustrasjonsbilder. Bilder som har denne klareringen, er merket med «Modellklarert» eller «Model released». Kryss av for «Modellklarert» for å søke i bare disse bildene.

CREATIVE- og STOCK-BILDER:

Alle bildene i disse to bildebasene er modellklarert.

Ta kontakt med kundesenter@ntb.no ved tvil.

Hvem eier bildet?

Åndsverkloven § 1: «Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket.»

Opphavsrett er den tidsbegrensede eneretten som opphavsmenn har til å bestemme over utnyttelsen av det han eller hun har skapt. Opphavsretten er en belønning for innsatsen og ressursene som ligger bak frembringelsen av et verk. Opphavsretten er med på å stimulere til økt produksjon av kunst og andre åndsverk. Opphavsmannen har derfor enerett til å bestemme om, når og hvordan hans verk blir utnyttet, og rett til å bli navngitt/kreditert. Retten til navngivelse/kreditering er regulert slik i § 25 i åndsverkloven: «Kilden skal alltid angis slik som god skikk tilsier.»

  • NTB har salgsrettighetene til bildene.
  • NTB leier ut retten til å bruke bildet og ivaretar fotografens interesser.

Les mer om opphavsrett her.

Oppfølging av brudd på åndsverkloven

Vi samarbeider med Copyright Agent om oppfølging av brudd på åndsverkloven. Når Copyright Agent oppdager at bilder fra NTB er brukt uten at en avtale foreligger vil de følge opp med et brev eller epost.

Ler mer om oppfølging av ulovlig bildebruk

Spørsmål om avtalevilkårene?