Oppdragsskriving
Johner / NTB

Skriveoppdrag

Vi skriver tekstene dine

Skulle du egentlig skrevet en nettartikkel, en rapport eller en brosjyre, men så har du aldri tid til å komme ordentlig i gang? Få skrivejobben gjort! Våre dyktige skribenter skriver og videreutvikler alle slags tekster – nettsider, standardbrev, søknader, skjemaer, notater, plandokumenter, håndbøker eller noe helt annet.

Tekstene deres er trygge hos skribenter som kan kommunisere klart og korrekt. Vi gjør gjerne hele skrivejobben for dere, fra å planlegge teksten, gjøre reaserch og gjennomføre eventuelle intervjuer til å skrive og kvalitetssikre teksten språklig og faglig.

Gjennom vår kunnskap om klart språk har vi blant annet spisskompetanse på å formidle tungt fagstoff på en tilgjengelig måte. Det kommer alle leserne til gode!

Tekstproduksjon fra bunnen – eller omskrivning

Enten vi gjør hele skrivejobben eller bearbeider noe dere har startet på, vil vi gi tekstene bedre innhold, språk og struktur, og tydeliggjøre tekstens mål og funksjon.

Dere bestemmer hvor grundig vi skal gå til verks. Hvis utgangspunktet er skrevet av flere forfattere, vil samkjøring og redigering være en viktig del av jobben. Med oss kan dere også være helt trygge på at språket er oppdatert og grammatisk korrekt.

Dialog og sparringspartner underveis

Vi har dialog med dere underveis, både i planleggingen av tekstene og artiklene og underveis i arbeidet. Våre skribenter har erfaring i kommunikasjonsarbeid, og kan bidra med ideer til vinklinger og aktuelle temaer, i tillegg til å utføre selve produksjonsjobben.

Hvis dere ønsker det, kan vi også ta illustrasjonsbilder til tekstene.


Vil du vite mer om oppdragsskriving?