Korrektur og språkvask
Maskot / NTB

Språkvask, korrektur og oversettelse

Et korrekt språk styrker seriøsiteten

Skriver du tekster som skal leses av mange, eller som det vil bli henvist til eller sitert fra? Eller skriver du tekster som skal informere om et produkt eller en tjeneste dere selger? Et korrekt språk styrker seriøsiteten og profesjonaliteten i virksomheten deres. Vi gjør språkvasken og korrekturlesingen for dere, og oversetter mellom bokmål og nynorsk.

Vidar Lynghammar
Språkkonsulent
Vidar Lynghammar

Vi vet at feil forstyrrer og kan svekke omdømmet til virksomheten deres, og vi hjelper dere gjerne med å gjøre deres tekster både gode og korrekte. Språkkonsulentene våre har Språkrådets kompetanseprøver i bokmål og nynorsk og svært lang erfaring i å språkvaske og korrekturlese alt fra innlegg på sosiale medier til stortingsproposisjoner og årsrapporter. Vi vet hva som er godt og riktig språk i ulike teksttyper.

Språkvask eller korrektur?

Vi hjelper dere gjerne!