Pressemeldinger: Helthjem

Pressemeldinger: Helthjem
Helthjem
Pressemeldinger fra NTB Kommunikasjon
Intervjuet er gjort med:

Kommunikasjonsrådgiver Preben Andersen

Publisert:

August 2021

Les mer om NTB Kommunikasjon
Les hvordan Helthjem sender pressemeldinger fra NTB Kommunikasjon for å kommunisere egen vekst og nyheter.
Utsending av pressemeldinger tilfører kommunikasjonsarbeidet vårt stor verdi.

Det sier Preben Andersen, kommunikasjonsrådgiver i Helthjem.

Sterk vekst og økende kommunikasjonsbehov

Helthjem opplever sterk vekst på 146 prosent fra første kvartal 2020 til samme periode i 2021. Andersen forteller at de er en liten kommunikasjonsavdeling med to personer. Pressemeldinger er derfor en integrert del av kommunikasjonsstrategien deres. Viktige budskap er vekst, utvidelser, ansettelser og andre nyheter.

NTB Kommunikasjon dekker alle behovene vi har for arbeidet med pressemeldinger. Det er et komplett kommunikasjonsverktøy for å planlegge, sende ut og måle resultater av pressemeldinger.

Epostlister og oversiktlige resultater

Pressemeldingene deres sendes til NTBs nyhetsnettverk, i tillegg til en kombinasjon av NTBs epostlister og egne epostadresser.

– Vi opplever interesse for pressemeldingene vi deler, spesielt fra bransjeavisene.

Resultatene etter utsendt pressemelding følger de i statistikkmodulen. Ved hjelp av Retriever-modulen, som er innebygget i verktøyet, får de en enkel oversikt over medieoppslag basert på pressemeldingen. Andersen setter også pris på artikkel-scoren som gir en kort tilbakemelding på kvaliteten på pressemeldingen. Her vurderes elementer som lesbarhet, om det er et bilde og bildetekst med, lengde på overskriften og mer.

God brukeropplevelse

Andersen, som i dag har hovedansvaret for publisering av pressemeldinger, forteller at det var enkelt å ta i bruk NTB Kommunikasjon.

– Jeg måtte bli raskt kjent med NTB Kommunikasjon og opplevde ingen problemer med å ta plattformen i bruk uten opplæring, sier Andersen.

NTB tilbyr kundene en åpen, digital gjennomgang av plattformen hver 14. dag. Andersen meldte seg på og beskriver gjennomgangen som nyttig. I forkant hadde han allerede blitt godt kjent med plattformen på egenhånd.

NTB Kommunikasjon har et brukervennlig grensesnitt som gjør plattformen svært enkel å bruke.

Spørsmål om pressemeldinger?

Mer om pressemeldinger
Slik velger du rett bilde til pressemeldingen
Maskot / NTB

Slik velger du rett bilde til pressemeldingen

Artikler med bilder får flere visninger enn artikler uten. Det samme gjelder for pressemeldinger. God bildebruk underbygger og forsterker budskapet ditt.

Skriv pressemeldinger som er enkle å bruke
Maskot / NTB

Skriv pressemeldinger som er enkle å bruke

Pressemeldinger er brukstekster for travle journalister. Så kom kjapt til nyhetspoenget, gjør teksten oversiktlig og gi journalistene det de trenger for å lage en sak.

Nyhetskriteriene som bør finnes i pressemeldingen
Shutterstock / NTB

Nyhetskriteriene som bør finnes i pressemeldingen

En redaksjon får flere hundre henvendelser og pressemeldinger hver eneste dag. Deres jobb er derfor å avgjøre hva som skal presenteres som en nyhet. Det er flere faktorer som spiller inn når saker skal velges ut, men en journalist vil alltid lete etter nyhetskriteriene i pressemeldingen.

Kurs og seminarer
Maskot / NTB

Kurs og seminarer

Vi setter stadig opp spennende skrivekurs for deg som ønsker å lære mer om hvordan du når gjennom til målgruppene, kundene og brukerne dine.

Når er det best å sende ut en pressemelding?
Shutterstock / NTB

Når er det best å sende ut en pressemelding?

Det finnes ikke noe eksakt svar på dette spørsmålet, men det finnes noen vurderinger som kan gi deg en indikasjon. Vi deler statistikk fra når brukere av vår egen kommunikasjonsplattform sender ut pressemeldinger.

Vil du vite mer om NTB Kommunikasjon?