Fotball
Heiko Junge / NTB

Sportsåret 2020 i bilder

Sportsåret 2020 har vært litt av en berg- og dalbanetur. Vi startet høyt oppe med en pulserende vintersesong. Nedstengningen i mars førte til at mange planer ble lagt på is. Vi var med da toppidretten gradvis åpnet opp igjen. Årets sportsbilder viser spektakulære idrettsprestasjoner og dokumenterer hvordan koronapandemien har preget idrettsarenaene.

Trenger du sportsbilder?