Kartlegging og språklig analyse
Maskot / NTB

Kartlegging og språklig analyse

Kartlegging og språklig analyse

Forstår leserne det dere vil formidle? Ved hjelp av en kartlegging får dere vite hvilke teksttyper dere kan friskmelde, og hvilke dere bør jobbe mer med. En kartlegging måler et nullpunkt og er nyttig når dere skal mobilisere og motivere til videre arbeid. Den hjelper dere også til å finne ut hvordan dere best skal bruke ressursene dere har til rådighet – og ikke minst gjør den at dere senere kan måle hvilken effekt tekst- og kommunikasjonsarbeidet deres har hatt.

Vil du vite mer?