Zivica Kerkez / Shutterstock / NTB

KI og klarspråk

Lær å bruke kunstig intelligens (KI) til å skrive klart

KI kan hjelpe dere med å skrive klarere på kortere tid. Vi holder kurs i å skrive klart og effektivt med KI, hjelper dere med retningslinjer for etisk bruk av KI på arbeidsplassen og tilpasser språkmodellen dere bruker, slik at den følger deres språkprofil.

Dette tilbyr vi

Skreddersydde kurs

Retningslinjer for KI og klarspråk

Skreddersydde språkmodeller

Skreddersydde kurs for smartere skriving

Vi tilbyr kurs der dere får innsikt i hvordan dere kan bruke KI til å skrive klare og forståelige tekster, analysere data, oppsummere møter og mye mer.

Kurset planlegger vi sammen for at det skal bli så nyttig som mulig for dere. Dette er noen mulige temaer:

  • Hvordan kan dere bruke språkmodeller for å gjøre skrivearbeidet effektivt?
  • Hvordan kan dere bruke KI til å skrive tekster i klarspråk?
  • Hva kjennetegner prompter som gir høy kvalitet på tekstene (instruksdesign)?
  • Hvordan kan dere lage egne GPT-er som støtter virksomhetens stil og tone?

Kursene våre passer enten dere bruker ChatGPT, CoPilot eller andre språkmodeller – eller dere ennå ikke har bestemt dere for hvem som blir virksomhetens nye robot-kollega.

Få på plass tydelige retningslinjer

Når er det greit å bruke KI hos dere? Hvilke tekster skal dere bruke det på, og hvordan skal dere bruke KI på en trygg og konstruktiv måte? Vi hjelper dere med å utvikle retningslinjer som avklarer handlingsrommet for bruken av KI.

Tilpass språkmodellen til deres språkprofil

Hvordan kan språkmodellen skrive tekster i tråd med virksomhetens språkprofil og språklige sjekklister? Vi hjelper dere med å tilpasse språkmodellen slik at dere kan effektivisere arbeidet med klart og inkluderende språk. Vi hjelper dere også med å

  • justere innstillinger i API-et deres for å sikre et klart og inkluderende språk
  • kartlegge og brukerteste promptene dere bruker i dag
  • brukerteste instrukser og sjekke kvaliteten på svarene

Dialog og sparringpartner underveis

Uansett hvor dere er i prosessen, sparrer gjerne våre språkkonsulenter og datalingvister med dere om veien videre.

Er dere klare til å prøve KI i arbeidshverdagen? Ta kontakt med oss for en prat om hvordan vi kan hjelpe dere.

Ønsker dere hjelp med KI og klarspråk?