Oversetter nynorsk
Johner / NTB

Nynorsk

Tekstar på nynorsk

Slit de med å ha nok tekstar på nynorsk eller å svare på nynorsk når det er krav om det? Treng de hjelp til å omsetje teksten frå bokmål til nynorsk eller kvalitetssikre nynorsken i ein tekst? Vi omset tekstar, språkvaskar tekstar og held kurs i nynorsk.

Vidar Lynghammar
Språkkonsulent
Vidar Lynghammar

Vi omset tekstane dykkar

I snart tjue år har vi arbeidd med nynorskomsetjing for ulike departement, tilsyn, direktorat og forlag, og vi har nokre av dei beste nynorskfolka i landet i staben vår. Dei fleste nynorskkonsulentane har Språkrådets kompetanseprøve i nynorsk.

Hos oss kan du få tradisjonell og manuell både omsetjing og kvalitetssikring – i tillegg er vi stolte av å kunne tilby maskinell omsetjing av høg kvalitet gjennom Nynorskroboten som NTB og Nynorsk pressekontor har utvikla. Med roboten kan vi omsetje meir tekst på same tid, inkludert manuell kvalitetssikring av tekstane. Kvaliteten er betre, og effektiviteten er betydeleg forbetra.

Vi språkvaskar og les korrektur på nynorsktekstar

Dersom du er usikker på nynorskkompetansen din, eller dersom teksten er skriven på nynorsk av fleire forfattarar, kan det vere nyttig å få noko til å gå gjennom og språkvaske og lese korrektur på teksten.

Vi kursar medarbeidarane i nynorsk

Det aller mest effektive er likevel at dei tilsette kan skrive nynorsk og gjere jobben sjølve. Vi held ulike typar kurs i nynorsk, frå grunnleggjande nybegynnarkurs til kurs for vidarekomne. Kursa varer frå tre timar til fleire dagar – det bestemmer de sjølve. Kursa våre er alltid skreddarsydde, og dei er svært praktisk retta. Grammatikk og reglar er tona ned til fordel for praktisk øving og enkle tips og råd. Nynorsk treng ikkje vere så himla vanskeleg!

Vil du vite mer?