Skrivekurs hos NTB
Thomas Brun / NTB Kommunikasjon

Skrivekurs

Lær å uttrykke dere klart, presist og effektivt!

Alt dere skriver, sier noe om hvem dere er. På skrivekursene våre lærer dere de viktigste verktøyene dere trenger for å uttrykke dere klart, presist og effektivt. Det kommer leserne og kundene deres til gode – og det kommer dere til gode. Alle kursene våre er praktisk rettet og tar utgangspunkt i konkrete og kjente skriveutfordringer.

Vi holder både digitale kurs og bedriftsinterne kurs ute hos kundene.

Spørsmål om kurs?

Bedriftsinterne kurs tilpasset deres skrivehverdag

Alle kursene våre er praktisk rettet og tar utgangspunkt i konkrete og kjente skriveutfordringer. Hvis dere ønsker, kommer vi gjerne til dere og kurser hele virksomheten eller en bestemt avdeling eller seksjon. For å gjøre kurset så relevant og nyttig som mulig tar vi utgangspunkt i deres egne tekster.

Vi har spisskompetanse på blant annet saksframlegg, vedtaksbrev, chat, pressemeldinger, e-post og stillingsannonser, og vi holder også gjerne skreddersydde kurs for ledere, jurister eller nettredaktører.

Meld deg på digtale skrivekurs

Vi setter stadig opp spennende skrivekurs for deg som ønsker å lære mer om hvordan du når gjennom til målgruppene, kundene og brukerne dine.

Under ser du kommende skrivekurs. Kursene er digitale og varer i 2,5 time.

Alle digitale skrivekurs

Bruk ChatGPT til å skrive tekster i klarspråk

Digitale kurs: Klarspråk i kommunen

Introduksjonskurs i UX-skriving

Innføring i klarspråk

Inkluderende språk

Skriv for nett – gjør teksten lett å finne, forstå og bruke

Lær å skrive kronikker og debattinnlegg

Skriv bedre pressemeldinger

Klart språk og presis juss

Stillingsannonser: Skriv for de rette folka

Få kontroll på tegnsettingen

Skriv bedre møtereferater

Få kontroll på komma

Retorikk og klar kommunikasjon – skriv overbevisende

Kunsten å formidle forskning

Bruk ChatGPT til å skrive tekster i klarspråk

På dette kurset lærer du å bruke ChatGPT og lignende språkmodeller for å skrive slik at målgruppen finner, forstår og kan bruke informasjonen. Du får tips og triks som gjør at du både sparer tid og løfter kvaliteten på teksten din.


ChatGPT kan ikke og skal ikke erstatte et klokt hode eller en god penn. Men i en språkmodell har du en solid kollega som med litt oppfølging kan lette og effektivisere arbeidet ditt. Dette kurset gir deg ferdighetene du trenger for å ta i bruk ChatGPT aktivt i arbeidshverdagen, samtidig som du får finpusset klarspråksferdighetene dine.

Dette lærer du på kurset:

 • Hva er ChatGPT, hvordan bruker vi det når vi skriver på jobb, og hvorfor bør vi gjøre det?
 • Hvordan går vi fram for å få gode svar fra ChatGPT?
 • Hvordan bruker vi ChatGPT godt når vi
  • skriver utkast til et nyhetsbrev eller en e-post
  • lager referat fra avdelingsmøter
  • analyserer og lager sammendrag av en anonym spørreundersøkelse
  • oversetter informasjonsbrosjyrer eller rapporter
  • idémyldrer til et innlegg på intranett
 • Hva må vi fortsatt gjøre selv?
 • Hvilke andre språkmodeller er tilgjengelige og nyttige i arbeidet?

Målgruppe

Kurset passer for alle som skriver på jobben, og som vil skrive bedre og raskere. Kurset passer både for deg som aldri har brukt ChatGPT før, og for deg som bruker verktøyet hver dag, men ønsker å få mer ut av det.

Godt språk i digitale tjenester – introduksjonskurs i UX-skriving

Hvordan kan språket bidra til gode digitale tjenester? I dette kurset får du grunnleggende kunnskap om godt og effektivt språk i skjemaer, apper og andre digitale løsninger.

UX-skriving er å jobbe brukerorientert med språket på knapper, ledetekster, hjelpetekster og i mange andre elementer av brukergrensesnittet. I dette kurset ser vi på sentrale tekster som skal veilede, instruere, beklage, oppfordre eller inspirere som en del av en selvbetjeningsløsning, app eller en annen digital tjeneste.

På kurset lærer du mer om

 • skriveprinsippene som hjelper deg til å skrive tekster som er forståelige og gjør det enkelt for brukeren å lykkes på første forsøk
 • suksesskriterier, vanlige feller og etablerte språkkonvensjoner for
  • spørsmåls- og veiledningstekst
  • knappe- og lenketekster
  • kvitteringer
  • feilmeldinger
 • nyttige verktøy og ressurser i skrivearbeidet
 • brukertesting av språk og innhold – metoder, tips og triks

Målgruppe

Kurset passer for deg som jobber med digitale tjenester, for eksempel som kommunikasjonsmedarbeider, interaksjonsdesigner, utvikler eller innholdsdesigner.

Innføringskurs i klarspråk

Lurer du på hva klarspråk er, hvorfor vi trenger det, og hvordan du kan skrive klarere?

Dette innføringskurset i klarspråk gir deg både kunnskapen og ferdighetene du trenger for å komme i gang – enten du er ansatt i en offentlig virksomhet som er lovpålagt å skrive klart, ønsker å følge den nye ISO-standarden for klarspråk eller bare har lyst til å kommunisere klarere. Du får praktiske verktøy for å kommunisere klart, og du får mulighet til å øve og diskutere med andre som er interessert i temaet.

På kurset lærer du om

 • hva klarspråk er, og hvorfor vi trenger det
 • hvordan vi kan tilpasse teksten til ulike lesere og situasjoner
 • hvordan vi sørger for en leservennlig struktur
 • hvordan vi skriver konkret, forståelig og oppdatert
 • hvordan vi gjør det lett for mottakeren å bruke teksten

Målgruppe

Kurset passer for alle som har lyst til å lære mer om klarspråk, og som skriver tekster i jobbsammenheng.

Inkluderende språk

Hva er inkluderende språk? Hvordan skriver vi på en måte som gjør at folk føler seg respektert og sett? Og hvordan gjør vi en tekst lesbar for alle som skal lese den? Et språk som viser respekt for at mennesker er ulike, bidrar til mer likestilling og mindre diskriminering. I dette kurset får du råd om hvordan du kan skrive tekster som respekterer mangfold.

På kurset lærer du mer om

 • hvordan du kan skrive et kjønnsnøytralt og likestilt språk
 • hvordan du kan omtale leserne slik at de føler seg inkludert og respektert
 • hvordan du kan skrive for å gjøre teksten enklere å lese for personer med dysleksi, kognitiv nedsettelse og andre leseutfordringer
 • hvilke klarspråksgrep som gjør innhold lett tilgjengelig for mange

Målgruppe

Kurset passer for deg som vil bli mer bevisst på hva som kjennetegner et inkluderende og tilgjengelig språk.

Skriv for nett – gjør teksten lett å finne, forstå og bruke

På dette kurset får du grunnleggende kunnskap, nyttige verktøy og tips til hvordan du kan jobbe effektivt og brukerrettet med digitale tekster.

Gode tekster på nett er nyttige, forståelige og effektive. På dette kurset lærer du hvordan du vurderer, skriver og redigerer nettekster. Kurset gir deg skrivetipsene og -prinsippene du trenger for å komme i gang med skrivingen eller forbedre tekstene du allerede har.

På kurset lærer du mer om

 • hvordan vi leser digitale tekster
 • hvordan du kan strukturere tekstene på en god måte
 • hvordan du skriver nettekster som følger kriteriene for universell utforming
 • hvilke klarspråkstips som er ekstra viktige for nettekster
 • hvordan du enkelt kan teste om tekstene fungerer for målgruppen din

Målgruppe

Kurset passer for deg som jobber som nettredaktør, eller som har skriving for nettsider som en del av arbeidsoppgavene dine.

Lær å skrive kronikker og debattinnlegg

Skriv dere inn i samfunnsdebatten! Bli med på videokurs om klare og effektive kronikker og debattinnlegg.

Dette kurset er for deg som ønsker å sette ord på din fagkunnskap og formulere debattinnlegg som engasjerer og kanskje provoserer. Du får verktøy for å skrive en god tekst, og mulighet til å øve og få tilbakemeldinger fra andre. Vi går systematisk gjennom alle deler av teksten, fra overskrifter og innganger til ordvalg og formuleringer.

Sentrale temaer:

 • Hvordan kan fagstoff bli debattstoff?
 • Hvordan trekker du leseren raskt inn i teksten din?
 • Hva er de effektive retoriske grepene?
 • Hvordan skriver du så andre får del i fagkunnskapen din?

Målgruppe

Kurset er for deg som ønsker hjelp til å formidle fagkunnskap og engasjement på en god måte.

Er dere flere fra samme virksomhet som vil på kurs sammen? Ta kontakt, så gir vi tilbud på et skreddersydd kurs.

Skriv bedre pressemeldinger

Hvordan skriver du effektive pressemeldinger som får budskapet tydelig fram? Og hvordan skaper du oversikt og sammenheng i pressemeldingen og gir journalistene den informasjonen de trenger?

Bli med på en praktisk økt der du får hjelp til å formulere ditt budskap sånn at det lettere blir fanget opp av media.

Du lærer å

 • få fram nyhetspoenget
 • finne en treffende tittel
 • skrive en informativ ingress
 • gjøre teksten kort og oversiktlig
 • skrive klart og konkret
 • gjøre journalistenes jobb enklere

Målgruppe

Kurset passer for deg som skriver pressemeldinger i jobben din.

Klart språk og presis juss

Lær å kombinere juridisk presisjon og språklig klarhet 

Er du usikker på hvordan du skal formidle juridisk informasjon på en korrekt måte og samtidig skrive en tekst som er lett å lese og forstå? Lurer du på hvilken plass lovhenvisningene har, og hvordan du kan unngå at de forvirrer leserne?

På kurs hos oss lærer du å balansere de ulike oppgavene du har når jussen styrer innholdet i teksten. Du får konkrete, praktiske råd og mulighet til å diskutere viktige problemstillinger med andre som har de samme utfordringene.

Målgruppe

Kurset passer for deg som må håndtere juridisk informasjon når du skriver til kunder, brukere og innbyggere.

Stillingsannonser: Skriv for de rette folka

Er det vanskelig å få tak i rett person til rett stilling? Lurer du på hvordan du unngår de verste klisjeene? På dette kurset lærer du hva som er godt språk og innhold i en stillingsannonse, og hvordan du kan tiltrekke deg drømmesøkerne.

På kurset tar vi opp disse temaene:

 • Hva kjennetegner gode stillingsannonser?
 • Hvordan får du de gode søkerne interessert i jobben?
 • Hvordan presenterer du arbeidsoppgavene og arbeidsplassen?
 • Hvordan unngår du klisjeene?
 • Hvordan skriver du klart og korrekt?

I kurset jobber du praktisk med å vurdere og forbedre stillingsannonser fra egen virksomhet. Kurset handler om selve teksten, ikke om kanalvalg og publisering av stillingsannonser.

Målgruppe

Kurset passer for deg som skriver stillingsannonser, eller som har rekruttering som en del av arbeidsoppgavene dine.

Skriv bedre møtereferater

Er du blant dem som gruer seg til å være møtereferent? Eller lurer du på hvordan du skal skrive møtereferater som oppsummerer møtet godt og effektivt – også for de som ikke var til stede?

I dette kurset får du råd om hvordan du kan gjøre jobben som referent enklest mulig for deg selv, og hvordan du skriver referater som møtedeltakerne forstår og kan bruke i ettertid.

På kurset lærer du

• hva som kjennetegner et godt møtereferat

• hva det er lurt å tenke på før, under og etter møtet

• hvordan vi skriver klare og presise møtereferater

Målgruppe

Kurset passer for deg som skriver møtereferater i jobben din.

Få kontroll på komma

Er du blant dem som har sluttet å bruke komma, eller som setter komma litt mer tilfeldig enn du skulle ønske? Har du lyst til å få kontroll på komma en gang for alle?

Komma er et irriterende, lite tegn som skaper hodebry for mange. Er det egentlig så viktig, og hvorfor skal det stå komma her, men ikke der? Djevelen sitter som kjent i detaljene, og én slik detalj er komma. På dette kurset lærer du det overordnede systemet for kommabruk på norsk, og du lærer de aller viktigste kommareglene. Du får masse tid til øving på kurset, og du får anledning til å sende inn kommanøtter før kurset.

På kurset lærer du mer om

 • de viktigste kommareglene
 • forskjellen på valgfritt pausekomma og grammatisk nødvendig komma
 • den aller enkleste måten å bruke komma på
 • grammatikken som kan hjelpe deg til å forstå kommareglene
 • når du ikke skal sette komma (selv om det kan friste)
 • hvorfor komma er lite, men viktig

Målgruppe

Kurset passer for deg som skriver en del i jobben, og som mener at en god tekst også er en korrekt tekst der komma er plassert riktig.

Få kontroll på tegnsettingen

Er du blant dem som sliter med forskjellen på kolon og semikolon, og som lurer på hvorfor Word plutselig gjør bindestreken lengre? Og hva med hermetegn og store og små forbokstaver – hva er egentlig reglene?

Djevelen sitter som kjent i detaljene. På dette kurset lærer du hvordan du får på plass alle disse tegnene som mange av oss surrer med, slik at teksten ikke bare blir god, men også korrekt. Du blir kjent med noen nyttige oppslagsverk, og du får vite hemmeligheten bak apostrofen ...

På kurset lærer du mer om

 • de viktigste kommareglene
 • forskjellen på tankestrek og bindestrek
 • reglene for bruk av stor og liten forbokstav på norsk
 • reglene for bruk av kolon, semikolon, apostrof, aksenttegn og hermetegn
 • når du skal sette mellomrom og ikke
 • hvordan du lager gode punktlister
 • bruk av forkortelser
 • hvordan du skriver tall, telefonnummer og datoer

Målgruppe

Kurset passer for deg som skriver en del egne tekster, eller som har ansvar for å bearbeide andres tekster før publisering.

Retorikk og klar kommunikasjon – skriv overbevisende

Hva er egentlig retorikk, og hvordan kan vi bruke retorikk for å skrive tekster som overbeviser?På dette kurset lærer du hvordan du bruker språket for å kommunisere overbevisende. Kurset gir en grunnleggende innføring i hva retorikk er, og viser hvordan du kan bruke retorikk som et verktøy både når du analyserer kommunikasjon, og når du skriver selv.

På kurset lærer du blant annet om disse temaene:

 • Hva er retorikk?
 • Hva er de tre viktigste retoriske virkemidlene du kan bruke for å overbevise?
 • Hva er sammenhengen mellom retorikk og klarspråk, og hvordan kan uklart språk svekke troverdigheten din?
 • Hvordan tilpasser du ord og stil til ulike kommunikasjonssituasjoner, og hvorfor er det viktig?

I kurset ser vi på ulike teksteksempler, og du får prøve deg i praktiske oppgaver hvor du både vurderer og forbedrer tekst. 

Målgruppe

Kurset passer for deg som ønsker å lære om hva retorikk er, og som skriver tekster som skal påvirke eller overbevise.

Kunsten å formidle forskning

Ønsker du å formidle faget ditt til et større publikum enn bare dine egne fagfeller? Vil du lære hvilke virkemidler de dyktige fagformidlerne bruker, enten de er forskere eller forskningsjournalister?

Forskere og andre akademikere skriver som regel tekster i en stil som gjør fagstoffet lite tilgjengelig for allmennheten. Derfor må du velge en annen stil når du formidler til dem som ikke tilhører «stammen». Da trenger du en dialogisk stil som er personlig, har en leservennlig struktur og bruker ulike retoriske virkemidler.

På kurset lærer du dette:

 • Hva er forskjellen på tradisjonell akademisk stil og dialogisk stil?
 • Hva er kunnskapsforbannelsen, og hvorfor er det nødvendig å kjenne til den?
 • Hvordan strukturerer du en leservennlig tekst?
 • Hvilke retoriske virkemidler kan du bruke for å vekke og holde på lesernes interesse?
 • Hva er klart språk i gode fagtekster?

Målgruppe

Kurset passer for alle akademikere som har spesialkunnskap på et område, og som ønsker å nå ut til et større publikum. Kurset passer også for deg som jobber med kommunikasjon, og som skal formidle det kollegaene dine har forsket på.


Spørsmål om kurs?

Digitale kurs: Klarspråk i kommunen

Klarspråk er kraftpakken dere trenger for å kommunisere godt med innbyggerne og nå virksomhetens mål. Vi tilbyr nå en kursrekke som er utviklet spesielt for kommuner.

UX-skriving og klarspråk på digitale flater – slik gjør vi innbyggeren selvbetjent

Etter denne modulen vet du

 • hvordan du gjør tekster lette å lese på digitale flater
 • hvordan du skriver gode lenke- og knappetekster
 • hva som kjennetegner gode mikrotekster i digitale skjemaer, som feilmeldinger og ledetekster

Som en del av denne modulen kan du laste ned en sjekkliste med kriterier for klarspråk i digitale skjemaer og andre selvbetjeningsløsninger. Du kan bruke sjekklisten når du skal kvalitetssikre tekster for digitale flater.

Dato: 17. april
Kl. 13:00–15:00
Kursholder: Joachim Tallaksen

Klarspråk – hva, hvorfor og hvordan?

Etter denne modulen vet du

 • hva klarspråk er
 • hva du kan oppnå ved å bruke klarspråk
 • hva som kjennetegner tekster i klarspråk
 • hvordan du gir tekster en leservennlig og effektiv struktur
 • hvordan jobbtekstene dine kan bli både faglig presise og forståelige

Som en del av denne modulen kan du laste ned en sjekkliste med klarspråkskriterier som gjør det enkelt å kvalitetssikre egne og kollegers tekster.

Dato: 22. april
Kl.13:00–15:00
Kursholder: Siri Jørgensrud

Klarspråk ved hjelp av kunstig intelligens (KI)

Etter denne modulen vet du

 • hvordan du kan bruke KI for å skrive klare tekster
 • hvordan du kan bruke KI til å revidere og kvalitetssikre egne og kollegers tekster

Som en del av denne modulen kan du laste ned en nyttig liste med råd og tips for god bruk av KI i skrivearbeidet.


Dato: 24. april
Kl. 13:00–15:00
Kursholder: Vidar Lynghammar og Joachim Tallaksen

Inkluderende språk – slik når vi ut til alle

Etter denne modulen vet du

 • hvordan du skriver på en måte som inkluderer alle og viser respekt for mangfold
 • hvilke grep som gjør teksten tilgjengelig for flest mulig
 • hva som skal til for at leserne føler seg sett, hørt og respektert i de ulike situasjonene de er i

Som en del av denne modulen kan du laste ned en oversikt over artikler, ordlister og ressurser om inkluderende språk.

Dato: 29. april
Kl. 13:00–15:00
Kursholder: Hege Berg Løkken

Klart språk og presis juss

Etter denne modulen vet du

 • hvordan du kan gjøre tekster med juridisk innhold enklere å forstå – uten at presisjonen forsvinner
 • hvordan du kan konkretisere abstrakt juss slik at leseren kan kjenne igjen sine problemstillinger
 • hvordan du kan henvise til lover og regler uten at leserne blir forvirret

Som en del av denne modulen kan du laste ned en sjekkliste som du kan bruke når du skriver tekster med juridisk innhold.

Dato: 14. mai
Kl. 13:00–15:00
Kursholder: Siri Jørgensrud

Brukertest: Innbyggeren har svaret

Dette lærer du:

 • Test teksten på 1-2-3
 • Enkle metoder som gir nyttig innsikt
 • Geriljatesting eller dybdeintervju? Velg rett metode
 • Nu kör vi – tips til vellykket gjennomføring
 • Slik bruker du innsikten for å gjøre teksten bedre

Som en del av denne modulen kan du laste ned en steg-for-steg-liste for hvordan du brukertester tekster.

Dato: 23. mai
Kl. 13:00–15:00
Kursholder: Siri Jørgensrud og Joachim Tallaksen

Les også
Forskjellen på «lengre» og «lenger»
Cast Of Thousands / Shutterstock / NTB

Forskjellen på «lengre» og «lenger»

Når skal du bruke «lengre», og når skal du bruke «lenger»? Med disse tipsene trenger du ikke lure lenger.

Skal du skrive kronikk? Ikke glem å mene noe
Maskot / NTB

Skal du skrive kronikk? Ikke glem å mene noe

En kronikk er en mulighet til å synliggjøre det virksomheten brenner for. Men godt debattstoff blir det først når vi også utfordrer andre.

Hva er klarspråk?
Prostock-studio / Shutterstock / NTB

Hva er klarspråk?

Har du noen gang lest en rapport du ikke forsto, vært på en nettside som var vanskelig å finne fram på, eller fylt ut et søknadsskjema feil? Da har avsenderen sannsynligvis ikke brukt klarspråk. Men hva er egentlig klarspråk?