Skriveverksted

Skriveverksted og språksprint

Gjør praktisk skrivearbeid sammen med oss

En språksprint eller et skriveverksted er spesielt nyttig når en gruppe skal produsere tekster sammen, og når dere ønsker å ha en effektiv prosess som gir raske resultater. La våre språkkonsulenter og kursholdere hjelpe dere.

Margrete Kilde Nes
Språkkonsulent
Margrete Kilde Nes

Skal dere revidere maler, skrive en rapport eller ferdigstille en veileder? Eller jobber dere med nye nettsider? Omskrivnings- og revideringsarbeid tar ofte mye tid og inkluderer mange personer. På et skriveverksted samler vi sentrale fagpersoner og kommunikasjonsfolk. Sammen sørger vi for å avdekke spørsmål til og utfordringer ved tekstene som skal revideres, før vi i fellesskap utarbeider en ny versjon. En språkkonsulent fra oss hjelper dere med å strukturere skrivearbeidet og gir råd hele veien.

På den måten sikrer vi en godt forankret tekst, og vi unngår en langdryg prosess der ulike tekstversjoner blir sendt fram og tilbake mellom de involverte i det uendelige.

Hva er en språksprint?

Språksprint er en morsom og effektiv metode som kombinerer skriveverksteder og brukertesting. Vi samler en liten gruppe mennesker som er eksperter på hver sine områder, for å få dem til å løse en felles utfordring på kort tid.

Vi skreddersyr hver sprint for behovet deres. Felles for språksprintene er at vi gjør et grundig forarbeid og jobber effektivt med få nøkkelpersoner i noen intense dager. Vi avslutter med å la brukerne gi sine innspill til det vi har jobbet fram.

Thomas Brun / NTB Kommunikasjon

Hva er et skriveverksted?

Resultatet av et skriveverksted kan være at dere har lært hvordan dere kan jobbe med konkrete klarspråksutfordringer i deres egne tekster, at dere kommer i gang med skrivearbeidet, eller at vi skriver tekster ferdig sammen. Vi legger opp skriveverkstedet etter hvor dere er i prosessen.