Thomas Brun / NTB Kommunikasjon

Digitale kurs: Klarspråk i kommunen

Klarspråk er kraftpakken dere trenger for å kommunisere godt med innbyggerne og nå virksomhetens mål. Vi tilbyr nå en kursrekke som er utviklet spesielt for kommuner.

Hva lærer du?

Etter denne kursrekken vet du hvordan du kan bruke klarspråk i arbeidshverdagen for å kommunisere godt, bygge opp under virksomhetens mål og oppfylle kravene i språkloven.

Hver modul tar for seg ett sentralt klarspråkstema. Les mer om hver modul nedenfor.

Vi står klare med våre beste tips og engasjerte kursholdere. Håper vi ses!

Hvem passer kursene for?

Kursene passer for alle som vil lære mer om klarspråk, enten du er klarspråksansvarlig, saksbehandler, prosjektleder, kommunikatør eller leder.

Velg selv hvor mange moduler du vil ta

Du kan selv velge om du ønsker å delta på én eller flere kursmoduler. Kjøper du en pakke på 3 eller velger alle 6, får du rabatt med en god pakkepris.

Kursmodulene

UX-skriving og klarspråk på digitale flater – slik gjør vi innbyggeren selvbetjent

Klarspråk – hva, hvorfor og hvordan?

Klarspråk ved hjelp av kunstig intelligens (KI)

Inkluderende språk – slik når vi ut til alle

Klart språk og presis juss

Brukertest: Innbyggeren har svaret

Priser

Pris per enkeltstående kursmodul à to timer: 1800 kroner
Pris for en pakke på 3 selvvalgte moduler: 4500 kroner
Pris for hele kursrekken på 6 moduler: 6500 kroner

Hvorfor skal du velge disse kursene?

 • Innhold og eksempler er tilpasset deg som jobber i kommunen.
 • Med hver modul følger en sjekkliste som hjelper deg å ta i bruk den nye kunnskapen.
 • Alle kursholderne har erfaring fra klarspråksarbeid i kommuner.
 • Kursene gir ikke bare informasjon, men læring – du får øve deg gjennom oppgaver og kan stille spørsmål til kursholderen.
 • Du får et digitalt kursbevis som dokumenterer hva du har lært.

Meld deg på kurs

UX-skriving og klarspråk på digitale flater – slik gjør vi innbyggeren selvbetjent

Etter denne modulen vet du

 • hvordan du gjør tekster lette å lese på digitale flater
 • hvordan du skriver gode lenke- og knappetekster
 • hva som kjennetegner gode mikrotekster i digitale skjemaer, som feilmeldinger og ledetekster

Som en del av denne modulen kan du laste ned en sjekkliste med kriterier for klarspråk i digitale skjemaer og andre selvbetjeningsløsninger. Du kan bruke sjekklisten når du skal kvalitetssikre tekster for digitale flater.

Dato: 17. april
Kl. 13:00–15:00
Kursholder: Joachim Tallaksen


Klarspråk – hva, hvorfor og hvordan?

Etter denne modulen vet du

 • hva klarspråk er
 • hva du kan oppnå ved å bruke klarspråk
 • hva som kjennetegner tekster i klarspråk
 • hvordan du gir tekster en leservennlig og effektiv struktur
 • hvordan jobbtekstene dine kan bli både faglig presise og forståelige

Som en del av denne modulen kan du laste ned en sjekkliste med klarspråkskriterier som gjør det enkelt å kvalitetssikre egne og kollegers tekster.

Dato: 22. april
Kl.13:00–15:00
Kursholder: Siri JørgensrudKlarspråk ved hjelp av kunstig intelligens (KI)

Etter denne modulen vet du

 • hvordan du kan bruke KI for å skrive klare tekster
 • hvordan du kan bruke KI til å revidere og kvalitetssikre egne og kollegers tekster

Som en del av denne modulen kan du laste ned en nyttig liste med råd og tips for god bruk av KI i skrivearbeidet.


Dato: 24. april
Kl. 13:00–15:00
Kursholder: Vidar Lynghammar og Joachim TallaksenInkluderende språk – slik når vi ut til alle

Etter denne modulen vet du

 • hvordan du skriver på en måte som inkluderer alle og viser respekt for mangfold
 • hvilke grep som gjør teksten tilgjengelig for flest mulig
 • hva som skal til for at leserne føler seg sett, hørt og respektert i de ulike situasjonene de er i

Som en del av denne modulen kan du laste ned en oversikt over artikler, ordlister og ressurser om inkluderende språk.

Dato: 29. april
Kl. 13:00–15:00
Kursholder: Hege Berg Løkken

Klart språk og presis juss

Etter denne modulen vet du

 • hvordan du kan gjøre tekster med juridisk innhold enklere å forstå – uten at presisjonen forsvinner
 • hvordan du kan konkretisere abstrakt juss slik at leseren kan kjenne igjen sine problemstillinger
 • hvordan du kan henvise til lover og regler uten at leserne blir forvirret

Som en del av denne modulen kan du laste ned en sjekkliste som du kan bruke når du skriver tekster med juridisk innhold.

Dato: 14. mai
Kl. 13:00–15:00
Kursholder: Siri Jørgensrud

Brukertest: Innbyggeren har svaret

Dette lærer du:

 • Test teksten på 1-2-3
 • Enkle metoder som gir nyttig innsikt
 • Geriljatesting eller dybdeintervju? Velg rett metode
 • Nu kör vi – tips til vellykket gjennomføring
 • Slik bruker du innsikten for å gjøre teksten bedre

Som en del av denne modulen kan du laste ned en steg-for-steg-liste for hvordan du brukertester tekster.

Dato: 23. mai
Kl. 13:00–15:00
Kursholder: Siri Jørgensrud og Joachim Tallaksen

Meld deg på kurs