Håkon Mosvold Larsen / NTB

Digitalisering av historiske bilder

Fotoarkivet vårt digitaliseres

Norges største fotosamling spenner over 100 år med visuell historie. Arkivet skal nå digitaliseres og gjøres tilgjengelig for publikum. Bildene er tatt av pressefotografer i NTB, VG, Aftenposten og Aktuell. Bildearkivet går tilbake til 1800-tallet og representerer Norges visuelle nyhetshukommelse.

Endelig er vi i gang med digitaliseringen! Her kan du bli bedre kjent med digitaliseringsprosjektet.

Joakim Nilsson
Kommersiell direktør
Joakim Nilsson
+47 91 77 09 71
25
millioner bilder
100+
år med historie
4+
fotosamlinger

Norges visuelle mediehukommelse

NTB forvalter de historiske fotoarkivene til NTB, Aftenposten, VG og Aktuell. Fotosamlingen består av 25 millioner bilder som dokumenterer Norges pressehistorie. De eldste bildene er fra slutten av 1800-tallet.

De forskjellige mediene hadde ulik innfallsvinkel og journalistisk tilnærming til sin produksjon, og samlingene favner svært bredt tematisk:

 • Nyhetshendelser
 • Dagligliv
 • Sport
 • Politikk
 • Kulturliv
 • Kongelige
 • En omfattende dekning av livet i Norge under andre verdenskrig

Samlingen består av glassplater, dias, negativer og papirkopier og dekker perioden fram til slutten av 1990-tallet – da de digitale kameraene tok over og mediene begynte å lagre bilder digitalt i NTBs bildeportal.


Vil du gå på visuell skattejakt i arkivet?

Hvorfor er digitaliseringsprosjektet viktig?

Det er kun en brøkdel av fotosamlingen som er skannet og gjort tilgjengelig digitalt. Selv om samlingen er relativt forsvarlig lagret, vil bildene over tid gradvis brytes ned. Det kritiske er at kunnskapen om arkivet og dermed muligheten til å finne fram i arkivet gradvis forsvinner.

Det fysiske bildearkivet er levende og i daglig bruk, men om få år går de få arkivarene som kjenner, jobber med og aktivt forvalter samlingen, av med pensjon. Med det blir også kunnskapen helt borte. Derfor haster det å digitalisere samlingene slik at de unike bildene blir tilgjengelige for publikum og ikke går tapt for ettertiden. Det er et ansvar vi har som samfunnsaktør og som mediehus.

NTBs fysiske bildearkiv er en historisk gullgruve. Det finnes mange spennende analoge bilder der som aldri før har blitt publisert.

Det sier journalist Kristian Ervik fra redaksjonen bak Åsted Norge i et kundeintervju. De trenger ofte gamle bilder til kriminalsakene de jobber med.

Fotosamlingen består av bilder fra
Aftenposten

Nasjonalbiblioteket står for digitaliseringen

Digitaliseringsarbeidet gjennomføres av Nasjonalbiblioteket for å bevare de historiske samlingene.

– Det er på tide at denne samlingen ser dagens lys igjen. Her har vi over hundre år med norgeshistorie som kan komme skoleverk, elever, medier, forfattere, forskere og samfunnet for øvrig til gode, sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre i en pressemelding.

Etter digitaliseringen lagres det visuelle materialet trygt de neste tusen årene i Nasjonalbibliotekets enorme haller i fjellet i Mo i Rana. Det er et rekordstort prosjekt som det forventes vil pågå i minst seks år.

Det første bildet digitaliseres
Bli med til Nasjonalbibliotekets digitaliseringspark i Mo i Rana. Se den flotte filmen de har laget.
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

Takk for støtten!

Digitaliseringsprosjektet er støttet med midler fra

 • Sparebankstiftelsen
  Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig, allmennyttig stiftelse og vår største sponsor i digitaliseringsprosjektet.
  Stiftelsen støtter tiltak som skaper møteplasser for tilhørighet, utløser dugnad og medvirkning, fremmer mestring og læring og utvikler rollemodeller.
 • Blommenholm Industrier
  Blommenholm Industrier eies av Tiniusstiftelsen, som er største aksjeeier i Schibsted. Stiftelsen arbeider for kvalitet i publikasjonene til Schibsted for å styrke demokratisk prinsipper og menneskerettigheter.
 • Kulturdepartementet
 • Kulturrådet
  Kulturrådet støtter digitaliseringsprosjektet i tre år gjennom støtteordningen Prosjektstøtte kulturvern. Formålet med ordningen er å stimulere til prosjektbasert arbeid med innsamling, dokumentasjon, bevaring og formidling av materiale som utgjør grunnlaget for økt kunnskap om historie, kunst, kulturer og samfunnsliv i Norge fram til i dag. Kulturrådet har som formål å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk og skal bidra til å løfte fram kulturens rolle i samfunnet.

Spørsmål om prosjektet?

Les også
Historiske bilder og videoer
Sverre A. Børretzen / Aktuell / NTB

Historiske bilder og videoer

Verdenshistorien og norsk historie i bilder og videoer. Kjente historiske øyeblikk og dokumentasjon av dagligliv.

Historiske bilder: Åsted Norge
Ivar Aaserud / NTB

Historiske bilder: Åsted Norge

Redaksjonen bak Åsted Norge trenger ofte gamle bilder til kriminalsakene de jobber med. Da er NTBs bildearkiv en god kilde.

Bilderettigheter – kort forklart
Shutterstock / NTB

Bilderettigheter – kort forklart

Her får du nyttig informasjon som gir deg oversikt over bilderettigheter og bruk av bilder. Vi gir deg en kort forklaring på de vanligste begrepene. Opphavsrett, vannmerke og kreditering – vet du hva de ulike begrepene betyr?