Boligrobot
Shutterstock / NTB

Automatisert journalistikk

Bli hyperlokal med automatisert journalistikk

Automatiserte artikler er godt egnet for å lage hyperlokale vinklinger om det som skjer i distriktet deres. Frigjør tid for journalistene ved å la NTBs algoritmer skrive rutinesakene for dere.

Boligroboten, næringslivsroboten og fotballroboten er ekstraprodukter til nyhetstjenesten vår.

Spørsmål om robotjournalistikk?

Roboter

Boligroboten

Næringslivsroboten

Fotballroboten

Boligroboten

Vær først med å tilby artikler om alle som får boligdrømmen oppfylt

Hvert år blir det kjøpt og solgt over 120 000 hus og hjem i Norge. Boligroboten lager en fullverdig artikkel som forteller hvem som kjøpte, og hvem som solgte hver enkelt bolig – og til hvilken pris. Den skriver en egen sak om hver eneste nye boligeier i hele Norge. NTB samarbeider med Prognosesenteret for å gi kvalitetssikrede data.

Se boligroboten her

Boligroboten gir leseren flere detaljer rundt boligkjøpet. Artikkelen forteller om prisøkningen eller -nedgangen og om huset var billigere eller dyrere enn andre hus som ble solgt i samme område. Den sier også hvilke som er de dyreste og billigste husene i området.

Dere kan også

  • enkelt kunne presentere hvor huset ligger, på kart og med flyfoto
  • vise nyhetsgrafikk med topp- og bunnlister i det aktuelle området
  • vise grafikk med prisutviklingen for boliger i Norge og de fem største byene sammenlignet med deres område

Næringslivsroboten

Følg med på konkursene og gründerne som satser i kommunen deres

I Norge blir det etablert mange tusen bedrifter hvert år. Mens gründere fra nærmiljøet satser på å utvikle en vellykket forretning, er det også mange bedrifter som må begjære seg konkurs.

Med hjelp av næringslivsroboten lager vi automatisert journalistikk om alle nye bedrifter som blir etablert, og om dem som går konkurs.

Velg mellom å publisere sakene som de er, eller å bygge saken ut med intervjuer med nye, lokale personligheter i næringslivet. Dere kan også bruke næringslivsroboten til å varsle dere om nyetableringer og når bedrifter havner i skifteretten.

Fotballroboten

Relevant sportsinnhold som treffer hver enkelt leser

La fotballroboten ta jobben med å lage lokalt sportsinnhold til leserne, slik at journalistene kan bruke tid på andre viktige områder. Fotballroboten skriver referater fra kamper som lokalavisen sjelden har kapasitet til å dekke selv. Fotballreferatene gir en unik mulighet til å treffe leserne med spesialtilpasset innhold fra breddefotballen og aldersbestemt fotball.

Satsingen på lokalsporten og fotballroboten er med på å styrke tilknytningen til lokalmiljøet. Vi opplever engasjement, sterk vekst og at satsingen har blitt en suksess.

Det sier Mads Ommunsen i Fædrelandsvennen.

Les kundeintervjuet her

Fordeler med å abonnere på automatisert journalistikk

Automatisert innhold er svært godt egnet for å lage hyperlokale vinklinger på det som skjer i distriktet deres. Dette er gjerne innhold som øker engasjementet blant leserne. Saker som er lokalt spisset, gir leserne merverdi, som igjen bidrar til  at dere kan beholde og skaffe nye abonnenter.

For redaksjonen vil det å automatisere rutineoppgaver frigjøre kapasitet for journalistene. Dermed kan dere bruke tiden på bygge ut den aktuelle saken eller å fange opp helt andre saker som ellers ikke ville blitt dekket.

Artiklene er tilgjengelige i NTBs portal for automatisert innhold. Det er en enkel nettportal der journalisten selv kan hente ut artikler for sitt eget område.

Vil du ha mer informasjon?

Les også
Automatisering
Shutterstock / NTB

Automatisering

Automatisert journalistikk gjør redaksjonen raskere og reduserer sjansen for faktafeil. Spar tid ved å automatisere rutineoppgaver – og bruk i stedet ressursene på å skrive gode saker for leserne deres.

Automatiserte artikler
Shutterstock / NTB

Automatiserte artikler

Automatiserte artikler er korte saker som blir laget med utgangspunkt i statistikk og data. Vi bruker ofte automatisering for å dekke repeterende hendelser. De automatiserte artiklene er tilgjengelige for alle abonnentene av nyhetstjenesten vår.

Fotballroboten
Ola Hedin / Maskot / NTB

Fotballroboten

Fotballroboten skriver automatiserte referater fra fotballkamper som lokalavisen sjelden har kapasitet til å dekke selv. Treff leserne med spesialtilpasset innhold fra bredde- og aldersbestemt fotball.